Single Blog Title

This is a single blog caption

Vet du vilka partier som försvarar jämställdhet i Europaparlamentet?

Vet du vilka partier som försvarar jämställdhet i Europaparlamentet? Vill du rösta på ett parti som stöder varje kvinnas rätt till abort eller samkönade pars rättigheter? Jämställdhet mellan män och kvinnor är en av EU:s mest grundläggande värderingar. Att jämställdhet är en prioritet till pappers betyder inte att det automatiskt blir verklighet. Jag är stolt över att min egen grupp i parlamentet, ALDE, konsekvent försvarar jämställdhet.

På andra sidan bordet sitter tyvärr inte endast populistpartierna utan också EPP, dvs. den grupp som Samlingspartiet hör till. Parlamentets högergrupper (EPP, ECR, ENF och EFDD) har systematiskt arbetat för att stoppa eller urvattna lagstiftningen om mänskliga rättigheter med anknytning till sexualitet och reproduktion, bland annat rätten till moderna preventivmetoder, teknik för assisterad befruktning eller säker abort. De har motsatt sig lagförslag som berör lika rättigheter för sexuella minoriteter, som t.ex. rätten att byta socialt eller biologiskt kön utan repressalier. De har också flera gånger tagit avstånd från kampen mot sexuella trakasserier inom parlamentet.

I riksdagsvalet talades det mycket om hur viktiga partierna är. Partierna är viktiga också i Europaparlamentet, den grupp man tillhör har en väldigt stor inverkan på vilken förändring man kan åstadkomma. Det är mycket viktigt att finska väljare vet i vilken politisk grupp deras röster hamnar och att t.ex. en röst på Samlingspartiet är en röst på mera kvinnofientliga åsikter än vad de mest konservativa för fram här i Finland. Inga mänskliga rättigheter kan tas för givet. Om du anser att jämställdhet och jämlikhet är viktigt så bör du försäkra dig om att din kandidats parti också gör det. Annars kan din röst lätt hamna i helt fel läger.

Jag kommer aldrig att kompromissa om jämställdhet. Jag vill att alla ska ha lika möjligheter i livet, oavsett kön, sexuell läggning eller någon annan egenskap. Jag vill att vi ska stå på rätt sida av historien.