Europabrunch på Café Mellsten

Vilken väg ska Europa gå? Behöver vi ett starkare eller ett svagare EU? Hur ska vi lösa frågor som klimatförändringen i EU? Välkommen på Europabrunch med Ida Schauman och riksdagsledamot Anders Adlercreutz den 25.5 kl 11-12:30 på Café Mellsten i Gäddvik. Vi bjuder på brunchen! Anmälan via länken

Brexit och Europas framtid

Den 26.5 går Europa till valurnorna för att välja sina europaparlamentariker. Många av de teman också jag hållit framme i min kampanj – klimatet, de mänskliga rättigheterna, inre marknadens utveckling – diskuteras aktivt, men tyvärr ligger en stor skugga över hela europeiska politiken: Stor-Britanniens utträde ur EU, eller brexit. Brexit är, förhoppningsvis, det sista kapitlet i den EU-historien som populister runtom i Europa tyvärr fått skriva under de senaste 10...
Läs mer

EU ska driva forskning och innovationer

För bara några generationer sedan var Finland ett fattigt land som återhämtade sig efter två ödesdigra krig. Idag finner vi oss i toppen av de flesta globala mätningar av livskvalitet. Den här resan har varit möjlig tack vare en sällsynt kollektiv viljestyrka, hårt arbete och vår nordiska välfärdsmodell. En av hörnstenarna av den modellen är satsningar på och uppskattningen av bildning. I framtiden är utmaningarna förhoppningsvis mindre dramatiska men nyckeln...
Läs mer