Single Blog Title

This is a single blog caption

EU ska driva forskning och innovationer

För bara några generationer sedan var Finland ett fattigt land som återhämtade sig efter två ödesdigra krig. Idag finner vi oss i toppen av de flesta globala mätningar av livskvalitet. Den här resan har varit möjlig tack vare en sällsynt kollektiv viljestyrka, hårt arbete och vår nordiska välfärdsmodell. En av hörnstenarna av den modellen är satsningar på och uppskattningen av bildning.

I framtiden är utmaningarna förhoppningsvis mindre dramatiska men nyckeln till Finlands fortsatta framgång kommer att vara de samma – utbildning, kunnande och forskning. Jag vill att Finland är ett land där det görs banbrytande forskning, ett land som attraherar världens skarpaste hjärnor, ett land där de stora utmaningarna vi står inför löses.

EU-medlemsskapet har haft många positiva konsekvenser också för vårt vetenskapliga samfund. EU-finansiering kompletterar nationell finansiering för forskning och utveckling. Utan finansieringen skulle många inhemska studier inte bli gjorda, eller åtminstone skulle deras fokus vara smalare. Trots det så ligger ändå Finland under medeltalet i EU då flera andra länder drar mera nytta av de möjligheter EU ger.  

Under den sista sessionen för våren fattade Europaparlamentet ett viktigt beslut gällande forskning och innovationer – en 120 miljarder euros satsning på programmet Horizon Europe för åren 2021-2027. Via Horizon finansieras forsknings- och innovationsprojekt runt om i Europa, vilket också Finland drar stor nytta av.

I framtiden är det viktigt att finansieringen beviljas på basis av forskningens kvalitet och inverkan. Horizon får inte bli ett sätt att endast stärka sammanhållningen eller finansiera forskning som medlemsländerna skär ner i. Finland och andra EU-länder måste fortsättningsvis göra egna investeringar som sedan kan kompletteras och stärkas med EU-finansiering.

Finland kommer aldrig att konkurrera med låga löner. Även i framtiden är bildning och kunnande vårt trumfkort. Via forskning skapas inte bara ny kunskap utan också nya affärsmöjligheter och jobb. Därför vill jag jobba för att stärka EU-samarbetet inom forskning.