Jag tror på jobb

Att skära i forskning är som att skjuta sig själv i foten

Finland kommer aldrig att konkurrera med låga löner, utan kunskapen är vårt starkaste kort. Trots det har den nuvarande regeringen gjort rekordhöga nedskärningar i forskning och utbildning. På kort tid har investeringarna i forskning och utveckling rent ut sagt rasat. Analyser av EU, OECD, WTO konstaterar alla det samma: Finland har förlorat sin internationella konkurrenskraft under de senaste åren. I veckan riktade professor Erkki Ormala skarp kritik mot hur Finland...
Läs mer

Åbo stadsstyrelse godkände försäljning av vårdfastigheter till svenskt bolag

Artikel av Yle Åboland 26.11.2018 Åbo är på väg att sälja flera av sina vårdfastigheter till det svenska bolaget Hemsö. Stadsstyrelse godkände försäljningen vid måndagens möte. Det handlar om tre helheter: sjukhusområdet och byggnaderna i Tallbacken, fem vårdhem och två hälsostationer. Försäljningen väntas inbringa 130 miljoner euro till staden.. Vänsterförbundet har konsekvent motsatt sig en försäljning av stadens fastigheter och föreslog att planerna skulle förkastas. Johannes Yrttiahos (Vf) förslag stöddes av...
Läs mer

Ida Schauman ställer inte upp för omval som ordförande för SFP i Åbo

Ida Schauman ställer inte upp för omval som ordförande för SFP i Åbo Svenska folkpartiet i Åbos ordförande Ida Schauman meddelar idag att hon inte ställer upp för omval. Schauman har varit ordförande för SFP i Åbo sedan januari 2017. – I och med att jag har uppdrag i både stadsstyrelsen och stadsfullmäktige och eftersom det finns personer som är taggade och vill ta över, känner jag att det nu passar...
Läs mer