Jag tror på jobb

Finland behöver en klimatminister

Debattartikel i Vasabladet och Åbo Underrättelser den 4.4 Vi vill att klimatfrågan är en topprioritet i nästa regering.  Nästa regering ska ha en klimatminister som kan se till Finland är en stark aktör i kampen mot klimatförändringen både här hemma, i EU och globalt. Vi lever i en klimatkris som kan få allvarliga följder för vår planet om vi inte snabbt tar till åtgärder för att minska klimatuppvärmningen. FN:s klimatpanels...
Läs mer

Dags att satsa på vägnätet

Insändare i ÅU 23.3 Just nu är det mycket tal om stora investeringar i infrastruktur som t.ex. entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors eller snabbtåget mellan Tammerfors och Helsingfors.  Många av dessa är viktiga investeringar som vi bör satsa på. Samtidigt får vi inte glömma att Finland är ett land med långa avstånd och att de flesta finländarna är beroende av bil. Enligt Trafikledsverket så är ca 7000 km väg i...
Läs mer

Samarbete är nyckeln för Åboland

Tom Simola skriver i sin ledare (ÅU 16.3) om behovet av framtidsvisioner och ledarskap i Åboland. Jag instämmer i Simolas tolkning av behoven men är kanske mer tveksam till hans förslag till lösning. Åboland är en unik region med mångsidiga förhållanden; inom området ryms allt från ytterskärgård till storstadsmiljöer. Mångsidigheten för med sig både möjligheter och utmaningar – speciellt gällande den svenskspråkiga servicen. Jag håller med Simola om behovet av visioner....
Läs mer