Jag tror på jobb

Idas politik

Åbo har enorm potential. Det är en hamnstad och en port till Europa. Jag vill se ett Åbo som är ett tillväxtcentrum där både innovationer och människor mår bra.

Jag vet att det finns mängder av idéer som kunde bli framgångsrika företag om det fanns ett bättre samarbete mellan staden, högskolorna och näringslivet. Jag vet att det finns en många studerande som skulle stanna i Åbo om det bara fanns jobb i deras bransch.

Jag vet att det viktigaste för föräldrar är att deras barn är trygga, säkra och får en bra utbildning. Att barnen får gå på ett bra dagis eller en bra skola nära dem. Jag vet att många oroar sig för hur de ska få vård i framtiden och om den kommer att finnas på svenska.

Åbo är en av Finlands mest mångkulturella städer. Jag ser olikhet som en rikedom. Fördomar och diskriminering hindrar vår utveckling, och jag kräver att alla oberoende kön, sexualitet eller bakgrund behandlas lika.

Vi är alla olika. Det är en styrka. Tillsammans gör vi Åbo till Finlands bästa stad.   

”Finland har en otrolig potential att bli ett framgångsland. För att det ska bli det behöver vi fler och bättre arbetsplatser”