På rätt sida av historien

De kommande 10-15 åren kommer 90 % av den globala ekonomiska tillväxten att ske utanför EU:s gränser och år 2050 kommer inte ett enda EU-land att tillhöra världens sju största ekonomier.

Tillsammans är EU däremot världens största ekonomi och den största gemensamma marknaden. Om vi kan enas inom EU är vi en mycket tung röst globalt.

Det betyder att våra grundläggande värderingar är de som lyser starkast i världen. Att frihet, demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen vinner. Att vi kan göra världen säkrare och arbeta för att allt flera får växa upp i trygga demokratier utan våld och förtryck.

Det betyder att vi kan jobba för att man tar itu med vår tids stora utmaningar. Att vi kan minska utsläppen så  att vår planet är beboelig också i framtiden. Att vi kan bygga ett rättvist handelssystem som företag och individer vinner på, i Finland, Europa och resten av världen.

Just nu är det här samarbetet hotat – populismen har visat sitt fula ansikte igen. Populisterna utnyttjar de mörkaste och mest primitiva känslorna i mänskan – rädsla, ilska och hat. De utnyttjar utsatthet och utanförskap för att driva ultranationalistisk politik som minskar vårt inflytande i världen.

Jag ställer upp i EU-valet för att det behövs ett nytt europeiskt ledarskap som står upp mot populismen. Ett ledarskap som tror på samarbete och en ännu bättre framtid, inte sprider misstro och delar oss. Ett ledarskap som bekämpar klimatförändringen, inte blundar för  problemet. Ett ledarskap som outtröttligt jobbar för frihet och säkerhet, inte bugar till diktatorer.

Det är lätt att svepas med i vågen av rädsla och osäkerhet. Men vi måste stå emot. För Europas ödesfrågor kan inte lämnas åt populisterna. Jag tror att Europas och Finlands bästa tider ligger framför oss, om vi väljer att stå på rätt sida av historien.

Därför ställer jag upp i EU-valet.

Europas ödesfrågor kan inte lämnas åt populisterna. Jag tror att Europas och Finlands bästa tider ligger framför oss, om vi väljer att stå på rätt sida av historien.