Jag tror på jobb

Finland har enorm potential. Jag vet att vi kan bli ännu framgångsrikare. Trots att vi är inne i en högkonjunktur så sjunker antalet långtidsarbetslösa för långsamt. Det betyder att vi har ett fel i systemet, något som hindrar företag att anställa och arbetslösa att ta emot jobb.

Det är ett oroväckande tecken och något som blir mångfalt värre då en lågkonjunktur nästa gång slår till. Utan företag och arbetsplatser kommer vi inte att kunna finansiera service, vård och utbildning i framtiden.. Därför är jobb och ekonomi det största och viktigaste temat i min kampanj, och det största och viktigaste temat för Finlands framtid.

Jag vet att det finns mängder av idéer som kunde bli framgångsrika företag om det var smidigare att vara företagare. Vi skall inte sätta onödiga hinder i vägen för våra hårt arbetande företagare  Jag vet också att företagen har en alldeles avgörande roll i att bekämpa klimatförändringen och skapa grön tillväxt.

Jag vet att utbildning är vårt starkaste trumfkort och att investeringar i kunskap betalar sig tillbaka mångfalt. Jag vet också att utbildningen våra barn och barnbarn får bättre borde göra dem redo för arbetslivet och att vi i framtiden kommer att vara tvungna att utbilda oss vidare medan vi är i arbetslivet.

Jag vet att ojämlikhet och diskriminering hindrar vår utveckling. Finland är ett litet land och vi har inte råd med att någon blir utanför för att de mår dåligt eller inte får det stöd de behöver.  Jag kräver att alla oberoende kön, sexualitet eller bakgrund behandlas lika.

Finland har enorm potential. Jag vet att vi kan bli ännu framgångsrikare.