Uskon työhön

Idan politiikka

Suomella on valtavasti potentiaalia, ja tiedän että voimme menestyä vielä paremmin. Toimiaksemme paremmin on tärkeää tehdä töitä järkevämmin ja nostaa työllistymisastetta. Tärkein ja suurin teemani kampanjassani on juuri siksi sekä työ että työllistyminen.

Tiedän että monesta ideasta syntyisi menestyksellinen yritys, jos yrittäjänä olisi helpompaa.

Moni saisi töitä jos palkkaaminen olisi helpompaa, voisi tehdä osa-aikaista työtä ja jos sekä työ- että arkielämän yhdistäminen onnistuisi helpommin.

Ennakkoluulot ja syrjintä hidastavat kasvua. Vaadin, että jokaista kohdellaan tasavertaisesti riippumatta sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai taustasta.

Jokainen meistä on erilainen. Se on rikkaus ja vahvuus. Tahdon, että sinulla on mahdollisuus parhaimpaan mahdolliseen sinuun.

“Suomella on valtavasti potentiaalia, ja tiedän että voimme menestyä vielä paremmin.”