Historian oikealla puolella

Olemme kääntymässä kohti tulevaisuutta, jossa 90 prosenttia maailmantalouden kasvusta tapahtuu Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Vuoteen 2050 mennessä yksikään EU-maa ei kuulu maailman seitsemään suurimpaan talouteen. Se merkitsee sitä, että yksin ja eristäytymällä ei pärjää Euroopan maista mikään.

Mutta yhdessä olemme maailman suurin talous. Jos saamme sovittua asioista yhdessä ja luotua yhteisiä linjoja, olemme maailmanlaajuisesti voima, jota ei voi ohittaa.

Tällä hetkellä eurooppalainen yhteistyö on uhattuna. Populistit hyödyntävät ihmisen pimeimpiä ja alkeellisimpia tunteita – pelkoa ja vihaa. He käyttävät hyväkseen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ajaakseen ultra-nationalistista politiikkaa, joka vähentää vaikutusvaltaamme maailmassa.

Kiilan lyöminen yhdessä sopimiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön merkitsee ei ainoastaan Euroopan unionin vaikutusvallan heikentämistä, vaan jokaisen yksittäisen jäsenmaan vaikutusvallan heikentämistä.

Siinä vaikutusvallassa ei ole kyse poliittisen eliitin mahdollisuuksista, vaan ihan tavallisten suomalaisten ja eurooppalaisten mahdollisuuksista. Yhteisen talousalueen ja sisämarkkinoiden heikkeneminen tarkoittaa työpaikkojen menetyksiä. Ihmisten vapaasta liikkuvuudesta EU:n sisällä tinkiminen merkitsee menetettyjä mahdollisuuksia lahjakkaille suomalaisille ja lahjakkaille eurooppalaisille.

Nyt tarvitaan uutta eurooppalaista johtajuutta. Johtajuutta, joka uskoo yhteistyöhön ja vielä parempaan tulevaisuuteen, eikä levitä epäluottamusta tai jaa meitä ryhmiin. Johtajuutta, joka torjuu ilmastonmuutosta, eikä sulje silmiään todellisilta haasteilta. Johtajuutta, joka toimii väsymättä vapauden ja turvallisuuden puolesta, eikä nöyristele diktaattoreiden edessä.

Vapaus, demokratia, tasa-arvo, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio ovat arvoja, joita olemme vuosikymmeniä sitten päättäneet yhdessä vaalia ja puolustaa. Niitä tarvitaan tänä päivänä, ehkä enemmän kuin koskaan. Näiden arvojen puolustajat ovat historian oikealla puolella. Siellä minäkin haluan olla.

Siksi olen ehdolla EU-vaaleissa.

Vapaus, demokratia, tasa-arvo, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio ovat arvoja, joita olemme vuosikymmeniä sitten päättäneet yhdessä vaalia ja puolustaa. Näiden arvojen puolustajat ovat historian oikealla puolella. Siellä minäkin haluan olla.