Single Blog Title

This is a single blog caption

Ida Schauman siktar på Europaparlamentet

Ida Schauman, 30, ställer upp i EU-valet i slutet av maj med målsättningen att bli Svenska folkpartiets nästa europaparlamentariker. Schauman ställer upp för att hon tycker att ett starkt EU är en förutsättning för Finlands framtida utveckling och välmående.

Schauman anser att populister som Nigel Farage och Timo Soini har förvrängt vad EU handlar om och att de utgör ett hot mot Finlands välstånd.

– Det är ett entydigt faktum att Finland vinner på en stark Europeisk Union. När det går bra för Europa, går det bra för Finland. En stark europeisk gemenskap är i grund och botten det som möjliggör att vi också i framtiden kan finansiera världens bästa skola och en högklassig äldrevård här hemma. Det är dags att tillbaka Europa från populisterna, säger Schauman.

Som ett litet land är Finland beroende av utrikeshandeln. Schauman vill betona att handelspolitik också bygger säkerhet, men att det kräver att vi inom EU står upp för de värderingar unionen är baserad på.

– I framtiden konkurrerar vi inte med andra nordiska eller europeiska länder. För att kunna tävla med Kina, Ryssland och andra mindre demokratiska stater är det viktigt att vi inom Europa jobbar tillsammans och ser till att vårt eget bo är i skick, säger Schauman och syftar på till exempel Polen och Ungern där man begränsar pressfriheten och nedmonterar rättsstaten.

– En stark gemensam värdegrund och ett enat Europa stärker Finlands säkerhet och därför måste vi stå upp för våra gemensamma värderingar också i tuffa Brexit-tider, fortsätter hon.

Ida Schauman har en mångsidig erfarenhet från olika politiska och samhälleliga uppdrag, och ett brett nätverk på internationellt plan. Schauman är ledamot i både Åbos stadsstyrelse och stadsfullmäktige. Såväl i riksdagsvalet som kommunalvalet var Schauman SFP:s röstdrottning i Åbo. Till vardags jobbar Schauman som chef för samhällsrelationer på Flyktinghjälpen. Tidigare fungerade hon i tre år som förbundsordförande för Svensk Ungdom på heltid. Schauman har bott i fyra EU-länder och talar sex officiella EU-språk.

För mer information:

Ida Schauman, tel.

040 1824 969