Single Blog Title

This is a single blog caption

Intervju i Turkulainen: EU får inte lämnas åt populisterna

I dagens Turkulainen talar jag om Europas framtid, dubbelkandidaturer och orsaken till att jag ställer upp i Europavalet. Europaparlamentet är en minst lika viktig aktör som riksdagen i beslutsfattandet. Därför tycker jag det är synd att de flesta partierna ställer upp s.k, falska kandidater. Kalla mig idealist men för mig innebär en kandidatur också att jag tar emot det uppdrag jag blir vald till. Att ställa upp utan någon avsikt att bli MEP är att föra väljare bakom ljuset.

Finlands framgång är beroende av EU. Inom de kommande 10-15 åren kommer över 90 procent av den ekonomiska tillväxten att ske utanför EU:s gränser. Som en del av EU är vi också en del av världens största ekonomi. Under de senaste åren har diskussionen om EU mest varit negativ och populistiska rörelser har lyckats kapa debatten.

Brexit är ett exempel på hur illa det kan då de som berättar lögner och ger falska löften får för mycket utrymme. Som tur har över 70% av finländarna förstått att vi har nytta av att vara en del av EU. Det är dags att ta tillbaka EU från populisterna och fokusera på de utmaningar som framtiden för med sig. Vi ska fokusera på att skapa nya arbetsplatser, på att jobba för en mer ambitiös klimatpolitik och på att stärka mänskliga rättigheter. Det är vi som bestämmer vilken väg vi ska gå. Jag vill att vi ska fortsätta framåt.

Läs hela intervjun här: https://www.turkulainen.fi/artikkeli/766441-schauman-eu-saatava-takaisin-populisteilta