Single Blog Title

This is a single blog caption

Brexit och Europas framtid

Den 26.5 går Europa till valurnorna för att välja sina europaparlamentariker. Många av de teman också jag hållit framme i min kampanj – klimatet, de mänskliga rättigheterna, inre marknadens utveckling – diskuteras aktivt, men tyvärr ligger en stor skugga över hela europeiska politiken: Stor-Britanniens utträde ur EU, eller brexit. Brexit är, förhoppningsvis, det sista kapitlet i den EU-historien som populister runtom i Europa tyvärr fått skriva under de senaste 10 åren.

Kampanjen inför brexit-folkomröstningen för ett par år sedan var fylld av disinformation och rena lögner. De brittiska populisterna med Nigel Farage och Boris Johnson i spetsen lovade allt från 350 miljoner pund i veckan till hälsovården till bättre handelsavtal. Huvudbudskapet var det samma som populisterna världen över använt de senaste åren: ta tillbaka kontroll. Samma budskap användes av Sannfinländarna här hemma i Finland: Äänestä Suomi takaisin – Rösta Finland tillbaka.

Populisternas budskap är i och för sig tydligt: rösta på oss så vänder vi tillbaka klockan till en tid då man inte behövde oroa sig över invandrare, kvinnors rättigheter, sexuella eller könsminoriteter, eller klimatförändringen.

Problemet är ju så klart att det varken är möjligt eller önskvärt att göra det. Fast vi står inför stora utmaningar har vi enligt så gott som alla välståndsmätare aldrig haft det så bra som vi har det just nu. Vi lever längre än tidigare, barndödligheten är mindre, både median- och medelinkomsterna är högre och färre människor dör av hunger. Det finns så klart många orsaker till denna utveckling: vetenskapliga framsteg, demokratins utbredning, en bättre utbildad befolkning för att nämna några.

För oss européer har det ökade samarbetet mellan grannländer varit en av de viktigaste bidragande faktorerna. I över 70 år har Europa varit fredligt. Aldrig någonsin tidigare har fred varat så länge i vår del av världen. Tidigare dödade vi varandra i skyttegravar. Idag löser vi tvister och konflikter tillsammans kring förhandlingsborden med en stark rättsstats- och demokratiprincip som grund och där mänskliga rättigheter inte rubbas på.

Trots av vi ofta får läsa om hur EU gjort än det ena och än det andra tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att det bakom den Europeiska Unionen finns mer än byråkrater i kostymer och direktiv om gurkor – EU handlar i grund och botten om att det är smartare att samarbeta än att vara i konflikt, att alla européer mår bättre då vi tillsammans löser problem i stället för att misstro varandra.

Om vi går tillbaka i tiden väljer vi att ha det sämre. Vi väljer konflikt framom samarbete, vi väljer instängning i stället för tolerans, vi begränsar våra egna och våra barns möjligheter. Det är vad populisterna vill, och tyvärr vad som ser ut att hända i Stor-Britannien.

Jag ställer upp i EU-valet för att jag inte kan godkänna att vi går bakåt och sätter huvudet i sanden. Jag vill att vi löser de stora problemen vi helt enkelt måste lösa – klimatförändringen, det sjätte artutdöendet, den skrämmande anti-demokratiska utvecklingen i Europa och världen.