Single Blog Title

This is a single blog caption

Klimatförändringen är det största hotet mot mänskligheten

Forskarsamfundet har gett oss ett klart budskap: klimatfrågan måste vara en topprioritet för Europaparlamentet under kommande mandatperiod. Vi lever i en klimatkris som kan få allvarliga följder för vår planet om inte åtgärder för att minska klimatuppvärmningen tas snabbt.

Ändå är den politiska verkligheten en annan. I Europaparlamentet finns populistiska högerpartier representerade som förnekar att klimatuppvärmningen existerar. I riksdagsvalet gick Sannfinländarna till val emot vad de kallar “klimathysteri” och definierade ambitiösa klimatmål som självmord. De påstod att klimatpolitiken har en negativ inverkan på den finländska industrin. Det är alldeles klart att detta inte stämmer.

En ambitiös klimatpolitik är inget självmord, utan en smart överlevnadsstrategi. I motsats till vad populisterna säger så skapar en ambitiös klimatpolitik nya jobb. Den globala omställningen inom energisektorn beräknas uppgå till 120 000 miljarder dollar i investeringar. Det här är en otrolig möjlighet för finländska företag som redan nu bidrar med teknologiska lösningar för att minska utsläppen.

Ambitiösa klimatmål är inte en utopi som Sannfinländarna säger, det är en reflektion av vår verklighet. Klimatfrågan handlar om vår hälsa, välfärd och våra levnadsförutsättningar. Om vi inte minskar uppvärmningen kommer vi att globalt och i Europa se en kollaps av matförsörjningen, missväxt och torka, en ökning av klimatflyktingar, havsnivåhöjningar, värmeböljor och skogsbränder. De politiska beslut som fattas under det kommande decenniet är avgörande för vår framtid. Ett effektivt begränsande av den globala uppvärmningen kräver ambitiösa utsläppsmål och internationellt samarbete.

Nu behövs samma krismedvetenhet inom EU och globalt som under finanskrisen. Nu kan vi antingen stoppa huvudet i sanden som populisterna vill eller göra modiga beslut om att begränsa utsläppen. För mig är valet klart. Jag vill att att vi ska kunna berätta åt våra barnbarn att vi gjorde allt vi kunde för att stoppa klimatförändringen, att vi var på rätt sida av historien.