Single Blog Title

This is a single blog caption

Tiedätkö, mitkä puolueet puolustavat tasa-arvoa parlamentissa?

Tiedätkö, mitkä puolueet puolustavat tasa-arvoa Euroopan parlamentissa? Haluatko äänestää puoluetta, joka puolustaa naisten oikeutta aborttiin ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia?

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi EU:n tärkeimmistä perusarvoista. Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen on EU:n perussopimuksissa määritelty perusoikeus. Tasa-arvon määritteleminen perusoikeudeksi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se automaattisesti muuttuu todellisuudeksi.

Olen ylpeä siitä, että oma ryhmäni parlamentissa, ALDE, johdonmukaisesti puolustaa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Pöydän toisella puolella ei valitettavasti ole pelkästään populistisia puolueita vaan myös EPP-ryhmä, johon sekä KD että Kokoomus kuuluvat.

Parlamentin oikeistoryhmät (EPP, ECR, ENF ja EFDD) ovat järjestelmällisesti vesittäneet naisten ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia vahvistavia lakiehdotuksia, kuten esimerkiksi oikeus nykyaikaisiin ehkäisymenetelmiin tai turvalliseen aborttiin.He ovat vastustaneet ehdotuksia, jotka koskevat homoseksuaalien, biseksuaalien, transsukupuolisten ja interseksuaalien yhtäläisiä oikeuksia, kuten oikeus vaihtaa sosiaalista tai biologista sukupuolta ilman vastatoimia. He ovat myös toistuvasti ottaneet etäisyyttä työstä torjua seksuaalista häirintää parlamentin sisällä.

Eduskuntavaaleissa puhuttiin paljon puolueiden merkityksestä. Puolueilla on merkitys myös Euroopan parlamentissa, sillä MEP:in ryhmällä on erittäin suuri vaikutus siihen, mitä muutosta ryhmä lähtee edistämään. On tärkeää, että suomalaiset äänestäjät tietävät minkälaiselle ryhmälle heidän äänensä menee ja esimerkiksi, että ääni Kokoomukselle on ääni hyvin konservatiivisille arvoille. Minusta on hyvin harmittavaa, että suomalainen puolue, joka väittää taistelevansa ihmisoikeuksien puolesta, voi jäädä ryhmään, joka vastustaa juuri niitä arvoja. Ihmisoikeuksia ei voi koskaan pitää itsestäänselvyytenä.

Jos pidät sukupuolten välistä tasa-arvoa tärkeänä, kannattaa varmistaa, että ehdokkaasi puolue on asiasta samaa mieltä. Minä en koskaan tule tinkimään tasa-arvosta. Minä haluan, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet elämässä riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, tai mistään muustakaan yksilöstä riippumattomasta syystä. Minä haluan olla historian oikealla puolella.