Single Blog Title

This is a single blog caption

Varje gång en kvinna leder så banar hon väg för andra

Deltar i en viktig kampanj denna vecka, Svenska Kvinnoförbundets #10FeministiskaLedord handlar om kvinnor som stöder kvinnor – något vi fortfarande behöver mera av i vårt samhälle.

Själv vill jag tacka alla de kvinnor som har stött och uppmuntrat mig i olika ledarskapsroller, utan dem skulle min vardag ha varit mycket tyngre och mer ensam.

********
9. Våga axla ansvar
Vi vet att det finns strukturer som försvårar olika gruppers möj¬ligheter att avancera i såväl arbetslivet som i politiken. Kvinnor, unga, rasifierade och funktionshindrade är bara några exempel på grupper som kan behöva bemästra fler hinder än andra på vägen mot toppen.

Dessa hinder behöver vi få bukt med på samhällelig nivå för att jämställdhet och jämställd representation ska bli verklighet. Jämställd representation är viktigt av två orsaker: 1) det är rättvist 2) för ett så hållbart beslutsfattande som möjligt behövs så många olika perspektiv som möjligt tas i beaktande.

Till jämställd representation hör också toppskikten. Vi kan inte ha en överrepresentation av manliga ledare – det är både orättvist och ohållbart. Därför vill Svenska Kvinnoförbundet uppmuntra kvinnor att våga axla ansvar och inta ledande positioner när tillfälle ges. Du lär dig garanterat mycket på vägen och samtidigt är du en förebild för andra.

Världen är redo för ett mer mångfaldigt ledarskap.
Obs! Liksom under ledordet ”Våga ta plats” vill vi poängtera att in¬gen människa i en utsatt position ska känna att hen måste axla ansvar eller ta plats om hen inte vill eller kan. Till dig som vill, men kanske inte riktigt vågar vill vi ändå säga: du vågar, du kan!