Single Blog Title

This is a single blog caption

Att skära i forskning är som att skjuta sig själv i foten

Finland kommer aldrig att konkurrera med låga löner, utan kunskapen är vårt starkaste kort. Trots det har den nuvarande regeringen gjort rekordhöga nedskärningar i forskning och utbildning. På kort tid har investeringarna i forskning och utveckling rent ut sagt rasat.

Analyser av EU, OECD, WTO konstaterar alla det samma: Finland har förlorat sin internationella konkurrenskraft under de senaste åren. I veckan riktade professor Erkki Ormala skarp kritik mot hur Finland ”har slarvat bort” sin innovationsförmåga. Ormala kommenterade de politiska besluten i en rapport till näringsministeriet i veckan.

Jag kan inte annat än att hålla med Ormala. Jag tycker att det är mycket viktigt att den statliga ekonomin är i skick och att vi inte skuldsätter oss mer. Samtidigt är investeringar i forskning och utveckling en förutsättning för att ekonomin ska växa.

Ormala föreslår bland annat ökade satsningar på forskningen, bättre koordinering och styrning av finansieringen och sätt att göra det lättare att få arbetstillstånd som internationella expert. Jag hoppas att dessa ska kunna få understöd i nästa regering.

Som ett litet folk har vi inte råd med att forskningen inte kan hitta ny kunskap och nya lösningar. Vårt välfärdssamhälle behöver resurser, utan det kan vi inte finansiera vård, utbildning och service. Därför ska vi satsa på forskningen. Utan investeringar får man ingen tillväxt – att skära i forskning är som att skjuta sig själv i foten.