Single Blog Title

This is a single blog caption

Utan utbildad arbetskraft försvinner företagen

Trots att ekonomin går bättre så ligger vi långt efter våra nordiska grannar. De övriga nordiska länderna har en sysselsättningsgrad mellan 75–80 %, medan vi ligger på 72 %. Varje procentenhets höjning ger oss 1 miljard i den offentliga ekonomin.

Ekonomisk tillväxt kräver investeringar. För att nå samma sysselsättningsgrad som andra nordiska länder, måste vi våga satsa på framtiden och på regioner där det går bra. Eftersom Egentliga Finland är den efter Nyland viktigaste regionen för Finlands export, är det speciellt viktigt att stöda tillväxt som gynnar både regionen och hela Finland.

För tillfället genomgår Sydvästra Finland en industriell omstrukturering och enligt Egentliga Finlands NTM-central kommer det under de kommande fem åren att skapas upp till 30 000 nya jobb i regionen.

Stora företag som Rolls-Royce, Meyer Turku och Valmet Automotive har gjort stora satsningar i Åboregionen. Det har även skapat en stor efterfrågan på diplomingenjörer. Villmanstrands tekniska universitet svarade på efterfrågan och startade en diplomingenjörsutbildning i Åbo hösten 2017, i ett samarbete underordnat samarbetsuniversitetet Fitech.

Lösningen är tänkt att svara på behovet i regionen, men enligt Turun Yliopisto och Åbo Akademi så är detta inte ett svar på det långsiktiga behovet och utvecklingen i regionen.

För att stöda tillväxten på lång sikt, måste universiteten i Åbo ges rätt att starta en linje för att utbilda diplomingenjörer. Utan utbildningen finns en risk för att företag väljer en annan ort än Åbo, utan arbetskraft försvinner företagen.