Single Blog Title

This is a single blog caption

Tar vårdreformen död på Studenthälsan?

Svenska YLE, 14.10.2014:

Ordföranden för Svensk Ungdom, Ida Schauman, bekymrar sig för Studenthälsans framtid. Remissrundan för årtiondets största reform av social- och hälsovården avslutas i dag. För många vårdproducenter, bland dem Studenthälsostiftelsen, är reformen ett enda stort frågetecken.

– Det är viktigt att det skulle finnas en vilja och en medvetenhet kring Studenthälsans framtid och en vilja att hålla den kvar, säger SU-basen Ida Schauman.

Studenthälsan har verksamhet på 13 orter och sköter social- och hälsovården för 135 000 studerande.

– Just nu känns det som om man glömt bort den. Jag vet inte kanske det händer så mycket för tillfället men för en som försöker utreda vad reformen betyder så är det väldigt få som vet, säger Ida Schauman.

Försvinner inte
På social- och hälsovårdsministeriet poängterar man att det i lagförslagets motiveringar står att Studenthälsan verksamhet fortsätter som förut.

– Men det finns inte omnämnt i lagförslagets paragrafer, säger Studenthälsans vd Katariina Poskiparta.

– Det räcker inte med att vi omnämns i de allmänna motiveringarna, säger hon.

Poskiparta säger att det nu råder en viss begreppsförvirring och Studenthälsan söker sin plats bland producenterna.

– Det är inte självklart att vi får fortsätta som förut, säger Poskiparta.

Hon säger att Studenthälsans ansvariga anstränger sig för att övertyga politikerna att verksamheten som bedrivs också behövs.

– Studenthälsan har jobbat väldigt länge med studerandefrågor, med ungas välmående och den har varit föregångare i att jobba över sektorer, säger för sin del Ida Schauman på SU.

Artikeln kan läsas här: http://svenska.yle.fi/artikel/2014/10/14/vardreformen-tar-dod-pa-studenthalsan