Single Blog Title

This is a single blog caption

Haglund och Schauman: Överge inte de unga

Hufvudstadsbladet

SFP:s ordförande, försvarsminister Carl Haglund och Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman uttrycker oro över den hetsiga debatten efter de senaste veckornas nyheter om våld bland ungdomar.

I ett pressmeddelande på lördagen konstaterar de att den bestörtning och ilska som rapporterna lett till visar på att vi har en stark vilja att skydda våra unga från våld. Men ilska och bestörtning berättigar aldrig till mera våld, betonar de.

– Att reda ut brott är polisens och rättsväsendets uppgift. Om man börjar ta lagen i egna händer gör man det arbetet svårare och riskerar dessutom att försätta oskyldiga personer i fara, säger Haglund i pressmeddelandet.

Förutom att lösa brotten är det viktigt att man ser på orsakerna till våldet, anser Haglund och Schauman. Det kan handla om individuella svårigheter och tragedier, utanförskap och frustration, men det kan också vara ett tecken på att vi lever i svåra tider.

Haglund och Schauman oroas också av den främlingsfientlighet som florerat i diskussionerna, enligt dem även i vissa politikers uttalanden.

SFP:s och SU:s ordförande anser att man måste ta tag i de problem som är specifika för unga med invandrarbakgrund. Undersökningar visar att unga som flyttat till Finland från andra länder mår sämre och upplever mera ensamhet än andra. De flesta har upplevt mobbning och trakasserier och blir utsatta för våld oftare än andra, enligt en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd publicerade i september.

Artikeln kan läsas här: http://hbl.fi/nyheter/2014-10-25/672926/haglund-och-schauman-overge-inte-de-unga