Single Blog Title

This is a single blog caption

Mannfolk, Schauman och Wallin går med i Prideparaden i Åbo

Åbo Underrättelser, 19.9.2014:

SFP:s vice ordförande Niklas Mannfolk, Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman och riksdagsledamoten Stefan Wallin deltar i Prideparaden i Åbo i morgon lördag.
Svensk Ungdom har redan länge lyft HBTI-frågorna inom SFP.
– Individens beslutsrätt över sitt eget liv bör gälla alla, inte bara heterosexuella. Lika rättigheter är inte en samvetsfråga, säger Schauman.

Riksdagsledamoten Stefan Wallin, som är vice ordförande i riksdagens lagutskott, har bland annat röstat för förslaget till könsneutral äktenskapslagstiftning.
– Prideevenemangen har allt tydligare blivit en positiv gränsöverskridande manifestation för respekt, kärlek, jämlikhet och mångfald. Det är viktigt att vi beslutsfattare medverkar till att stöda denna trend i allt samhällsarbete, säger Wallin.

Från SFP-håll deltar även partiets vice ordförande Niklas Mannfolk.
– Åbo har traditionellt varit en föregångare i mycket, men tyvärr har jämlikhet inte alltid varit vår starka sida. I och med att Åbo nu fått sin egen Prideparad tar vi ett steg mot att alla invånare blir jämlika inför lagen, säger Mannfolk.
Prideparaden ordnas i Åbo den 20 september med början kl.15.