Single Blog Title

This is a single blog caption

Sofiegatan måste bli svenskspråkigt

SFP i Åbo vill att det svenska daghemmet på Skolgatan 10 flyttar till Sofiegatan.

Daghemmet är, liksom det finska daghemmet på Skolgatan 12, i behov av åtminstone tillfälliga lokaler medan Rosenkvarteret får ett 16 våningar högt tornhus.

Det svenska daghemmet har 112 platser och det finska 131 platser.

Stadsstyrelsen godkände på måndag kväll behovsutredningen för daghemmen, men vilket daghem som flyttar vart och vilket som återvänder till Skolgatan efter att nybygget i kvarteret står klart är ännu öppet. Det nya daghemmet i Rosenkvarteret kommer att ha plats för 144 barn.

Ida Schauman, SFP:s representant i styrelsen, säger att det svenska daghemmet borde flytta permanent till Sofiegatan.

Uppskattningen är att det daghemmet kan stå klart hösten 2020 eller våren 2021 och rymma upp till 200 dagvårdsplatser.

Schauman säger att svenska familjer i Åbo inte har så kallade närdagisar som finskspråkiga familjer och därför måste den svenska barndagvården hitta de bästa logistiska lösningarna.

Stadsstyrelsen tog också under mötet del av en utredning av utrymmessituationen överlag för barndagvården i staden.

Den utredningen visar att den svenska dagvården i Åbo är mer beroende av privata alternativ än den finska.

Därför fick Schauman, understödd av Mikaela Sundqvist (Gröna), med ett tillägg till behovsutredningen för Skolgatans daghem om att den svenska dagvården i Åbo måste få nya lokaler snabbt.