Single Blog Title

This is a single blog caption

Sluta flytta era lån till studerande!

Svensk Ungdom kan inte acceptera förslagen till nedskärningar i studiestödet. Idag lanserades utredningsman Roope Uusitalos rapport som bland annat innehåller förslag om sänkning av studiepenningen, höjning av studielånets andel och högre krav på studieprestationer. Målet är att minska på studiestödets utgifter med 150 miljoner euro på lång sikt.

– Uusitalos förslag är oacceptabelt. Studiestödet är redan nu ett av de lägsta sociala stöden och att skära en fjärdedel av studiepenningen är huvudlöst.  Ingen ska behöva låna sig till en grundtrygghet, säger Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman.

Schauman är oroad för att högskoleutbildningen blir en klassfråga. Undersökningar visar att personer som kommer från familjer utan högskoleutbildning är mindre benägna att ta högskoleexamen. Stora ekonomiska risker, till exempel stora studielån, kommer ytterligare att påverka valet av utbildningsnivå. Samlingspartiet har motiverat förändringen med att utbildningen är en investering studerande gör i sig själv, något Schauman ifrågasätter.

– Med dagens arbetsmarknad är en högskoleutbildning ingen garanti för varken jobb eller en högre lön. Om det är en investering så är det en investering med hög risk. Frågan är vem som har råd att ta den risken och det är de med en större ekonomisk trygghet, fortsätter Schauman.

En ökning av studiestödets låneandel kan också leda till att allt fler väljer att jobba vid sidan av studierna istället för att lyfta lån. Det kommer antingen att göra att studietiden förlängs eller till att allt flera blir på hälft med sina studier.

Schauman har förståelse för att det är svåra ekonomiska tider. Samtidigt har studerande fått känna på stora nedskärningar under flera år, både i högskolefinansieringen och i studiestödet. Schauman ser det som nästan ironiskt att staten minskar statsskulden genom att tvinga studerande till lån.

– Istället för att staten ska skuldsätta sig, ska studerande göra det – utan garantier för framtiden. Regeringens nedskärningar i utbildningen underminerar det som behövs för att komma ur den här ekonomiska svackan – dvs kunskap och innovationer. Nedskärningarna kommer att stå oss dyrt långt in i framtiden, avslutar Schauman.

För mera information:
Ida Schauman
040 1824969
ida@su.fi