Single Blog Title

This is a single blog caption

Schauman vill fortsätta som SU:s förbundsordförande

Svensk Ungdoms (SU) förbundsordförande Ida Schauman meddelar idag att hon ställer upp för omval vid förbundskongressen i april.

–       De senaste två åren har varit de mest krävande men samtidigt de mest givande åren i mitt liv. Med den politik som förs i Finland just nu behövs SU mera än någonsin. Vi ska fortsätta vara en stark, liberal röst som står upp för värderingar som frihet, företagsamhet, jämlikhet och hållbarhet, säger Schauman.

Schauman valdes till ordförande för två år sedan och har lett SU bland annat under riksdagsvalet. Under det kommande året blir kommunalvalet ett av de stora fokusområdena. Enligt Schauman är kommunalpolitiken det som påverkar vardagen mest och där det också nu sker stora förändringar som vårdreformen och reformen av andra stadiets utbildning.

–       Vården och utbildningen är de största frågorna inom kommunalpolitiken och just nu är båda i luften. Vi kommer att jobba för kortare vårdköer och för gymnasier och yrkesskolor där skolresan inte avgör möjligheterna till utbildning, säger Schauman.

Svensk Ungdoms förbundskongress ordnas den 22-24 april i Helsingfors. Kongressen väljer förbundsordförande och styrelse för verksamhetsåret 2016-2017.

För mera information:
Ida Schauman
040 1824969
ida.schauman@su.fi