Single Blog Title

This is a single blog caption

Finland behöver ett jämställdhetsfördrag

Idag firas den internationella kvinnodagen. Samtidigt pågår en negativ trend i Finland. Regeringens nedskärningar i kombination med samhällsfördraget drabbar kvinnor hårdare än män. Ändå har ingen av regeringens representanter lyft upp jämställdheten i fördraget eller talat om att kompensera den negativa inverkan på jämställdheten. Också könskonsekvensbedömningen har än så länge uteblivit och det utlovade jämställdhetsprogrammet är flera månader försenat. Svensk Ungdom kan inte acceptera att Finland rör sig mot en mindre jämställd arbetsmarknad.

– Samhällsfördraget kan bli en kvinnofälla. Att kostnaderna för dagvården ökar samtidigt som lönerna minskar kan leda till att fler kvinnor blir hemma. Dessutom är det de kvinnodominerade branscherna som drabbas hårdast av fördraget, säger förbundsordförande Ida Schauman.

Schauman kan inte förstå att man i Finland år 2016 inte prioriterar jämställdheten på arbetsmarknaden. Fortfarande är det kvinnor som tar störst ansvar för familjen, som är föräldralediga, som har lägre löner och lägre pension. Enligt Schauman borde dessa frågor ha behandlats då fördraget förhandlades fram och inte viftas bort som ”mjuka frågor”.

– Jämställdhetsfrågorna hör till arbetsmarknadspolitiken, de handlar om vår ekonomi och om ett hållbarhetsgap som kräver åtgärder.  Det är absurt att det fortfarande är dyrare och mera riskfyllt att anställa en kvinna än en man. Finland behöver ett jämställdhetsfördrag, avslutar Schauman.

För mer information:

Ida Schauman
040 18 24 969
ida@su.fi