Single Blog Title

This is a single blog caption

Schauman om flyktingpolitiken: Hur sover regeringen om natten?

1465450959775
Idag träder nya ändringar i utlänningslagen i kraft . Förändringarna innebär ett försämrat rättsskydd för asylsökande genom att besvärstiden förkortas och rätten till rättshjälp begränsas. Förändringarna är bara några i ledet av regeringens omänskliga flyktingpolitik. Svensk Ungdms förbundsordförande Ida Schauman är arg över förändringarna.

–       Regeringen behandlar asylsökande som ett obekvämt problem som snabbt ska städas undan – kosta vad det kosta vill. Man har gjort ett klart vägval där man har valt att prioritera det egna väljarunderstödet framom mänskliga rättigheter och folkrätten, säger Schauman.

Schauman säger att den här tiden kommer att vara en skamfläck i såväl Finlands som Europas historia. Hon är förfärad över hur man tänjer på gränserna när det gäller till exempel bedömningen av vilka som är säkra områden eller vem som har rätt till sin familj. Även där har målet varit att göra det så svårt som möjligt, om inte omöjligt, att bli kvar i Finland.

– Finland är ett av världens rikaste länder och har mycket bättre förutsättningar än många andra länder att hjälpa personer som är i behov av skydd. Istället har regeringen valt att vända ryggen till personer i nöd. Jag undrar hur deras samvete kan låta dem sova om nätterna, avslutar Schauman.

För mera information:
Ida Schauman
040 18 24 969
ida.schauman@su.fi