Single Blog Title

This is a single blog caption

Regeringen ger klar signal till österbottniska unga

Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman är chockad över regeringens nonchalans för såväl språkliga rättigheter som för Vasa som region.

– Regeringen har systematiskt motarbetat Vasa Centralsjukhus med en politisk beredning och dåligt underbyggd argumentation. Det är en klar signal till österbottniska unga att regeringen inte vill satsa på Vasaregionen på lång sikt, säger förbundsordförande Ida Schauman.

Schauman kan inte förstå att man täcks föra igenom ett beslut på det här sättet. Hon är oroad för vilka konsekvenser det kommer att ha för svenskspråkiga unga som planerar sin framtid.

– Vi ser redan idag att allt fler flyttar till Sverige för att de helt enkelt känner sig mer hemma där. Nu förstärks den uppfattningen. Det här visar återigen att regeringen struntar i de språkliga rättigheterna och saknar långsiktigt perspektiv. Vi kan inte acceptera detta och kommer att fortsätta kämpa för Vasa Centralsjukhus, avslutar Schauman.