Single Blog Title

This is a single blog caption

Schauman kritiserar terminsavgifter

Åbo Underrättelser, 29.10.2014:

Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman är starkt kritisk till regeringens förslag att införa terminsavgifter för studerande utanför EU- och ETA-området.
– Internationella studerande och deras kunskapspotential bidrar till Finlands ekonomi och utveckling. Genom att begränsa deras möjligheter att studera i Finland skjuter vi oss själva i foten, säger hon.
Regeringen motiverar förslaget med att man kan utöka högskolornas finansieringsgrund samt öka utbildningsexporten. Ett grundlöst antagande, enligt Schauman.
– Det finns inget som tyder på att målen kommer att uppnås, snarare visar mycket på raka motsatsen.
Schauman påminner om att undersökningar visar att utländska studeranden ger mera nationalekonomiskt än de tar och hon tror inte de skattelättnader som regeringen föreslår är övertygande nog för att locka internationella studerande.
– I stället för att skapa fler hinder måste vi skapa system som attraherar utländska studerande och vad som får dem att stanna i Finland efter examen. I stället för att fakturera ska vi integrera.

Artikeln kan läsas här: http://www.abounderrattelser.fi/news/2014/10/schauman-kritiserar-terminsavgifter.html