Single Blog Title

This is a single blog caption

Fokus på rätt sak i yrkeshögskolediskussionen

Svensk Ungdom och Liberala Studerande LSK har följt med diskussionen om de svenskspråkiga yrkeshögskolorna som förts i media under de senaste dagarna. Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman är oroad över att diskussionen har haft ett större fokus på regionernas inflytande än på studerande och på utbildning.

– Nu skulle det vara bra om alla parter tar ett steg tillbaka och funderar på vad som ska ligga i fokus. Det viktigaste är att man kan garantera en högklassig och konkurrenskraftig yrkeshögskoleutbildning på svenska i Finland, inte vem som har mest inflytande, säger  Schauman.

Alternativa lösningar har också diskuterats i media, till exempel genom ett ökat samarbete mellan Novias enheter i Österbotten och Vasa Yrkeshögskola. I nuläget känner lagen inte till tvåspråkiga yrkeshögskolor men att tala om ett ökat samarbete i samband med de här diskussionerna kan låta som en önskan i den riktningen.

– Om man skulle gå in för ett ökat samarbete ska också det vara för att det är i studerandes och utbildningens intresse. Trots att tvåspråkiga lösningar kan låta fint så kan det i praktiken leda till att möjligheterna till studier på svenska försvagas. Före man går in för alternativa lösningar kunde man i alla fall ge Novia och Arcada en chans att se om det finns en gemensam väg att gå, avslutar Schauman.

 

För mera information:
Ida Schauman
040 18 24 969