Single Blog Title

This is a single blog caption

Regeringen utarmar högskoleutbildningen

Svensk Ungdom och Liberala studerande LSK är bestörta över regeringsprogrammet som gavs ut idag. I den långa listan på nedskärningar finns bland annat studiestöd, högskolornas finansiering och investeringsstödet för studiebostäder.

– Än en gång har man valt att skära ner, trots löften om ett inte röra studiestödet eller högskolornas finansiering. Högklassig utbildning är Finlands trumfkort, det konstaterar också de blivande regeringspartierna i sitt program. Samtidigt väljer de att skära ner i utbildningen och studerandes grundinkomst – hur har man tänkt att det ska gå ihop? frågar Ida Schauman, förbundordförande för Svensk Ungdom.

 

Studiestödet är en av de sociala förmånerna som regeringen vill gå hårdast åt. Förutom att avskaffa indexbindningen av studiestödet, som infördes år 2014, vill man också skära ner 150 miljoner euro på lång sikt och dessutom minska på antalet stödmånader. Allting tyder på att den nya regeringen vill gå tillbaka till ett allt mera lånebaserat studiestöd och tvinga studerande att skuldsätta sig redan som unga. Studielånet måste vara ett frivilligt tillägg till studiepenningen och bostadstillägget också i framtiden.

– Studerande utexamineras inte fortare bara för att regeringen skär i studiestödet. Istället kommer allt flera att jobba vid sidan av studierna, vilket gör att studietakten blir långsammare. Otaliga ändringar har gjorts i studiestödet under de senaste åren, nu är det dags att utvärdera vilka effekter de ändringarna har haft innan man skär ner ännu mera, säger Liberala studerande LSK:s förbundsordförande Christoffer Andersson. Det är oansvarigt av regeringen att leka med studerandes primära inkomstkälla, fortsätter Andersson.

 

Att regeringen vill skära i investeringsstödet för studiebostäder leder till att studerandes levnadskostnader kommer att öka ännu mera, eftersom allt flera tvingas betala högre hyror för sina studiebostäder eller hyra på den privata marknaden. I regeringsprogrammet vill man också skära ner 75 miljoner euro i högskolornas finansiering och frysa högskolornas indexhöjning.

– Den nya regeringen har valt helt fel väg att gå. Finland behöver livskraftiga högskolor som kan utbilda kompetenta och välmående unga för att få landet på fötter igen, konstaterar Andersson och Schauman.

För mera information:

Ida Schauman, 0401824969

Christoffer Andersson, 0453554341