Single Blog Title

This is a single blog caption

Finland förlorar på terminsavgifter

Svensk Ungdom motsätter sig starkt regeringens förslag att införa terminsavgifter för studerande som kommer utanför EU och ETA området.
Avgiftsfri utbildning är en av Finlands starkaste konkurrensfaktorer och en av våra grundvärderingar i vårt utbildningssystem.

– Internationella studerande och deras kunskapspotential bidrar till Finlands ekonomi och utveckling. Genom att begränsa deras möjligheter att studera i Finland skjuter vi oss själva i foten säger Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman.

Regeringen motiverar förslaget med att man kan utöka högskolornas finansieringsgrund samt öka utbildningsexporten. Schauman undrar vad regeringen baserar dessa antaganden på. Det försök med terminsavgifter som gjorts i Finland resulterade i att ingen högskola uppnådde den förväntade vinsten på avgifterna. Därtill har antalet utländska studerande sjunkit drastiskt i andra nordiska länder när terminsavgifter infördes.

– Det finns ingen grund för att målen kommer att uppnås, snarare visar mycket på raka motsatsen. Det är också viktigt att komma ihåg att utbildningsexport är fullt möjlig till t.ex. företag, något som yrkeshögskolorna använt sig av. Man kan bara inte ta betalt av privatpersoner, fortsätter Schauman.

Schauman är djupt oroad för den protektionistiska linje som regeringen har antagit i den här och flera andra frågor. Hon vill påminna om att undersökningar visar att utländska studeranden ger mera nationalekonomiskt än de tar.

Schauman tror inte att de skattelättnader som regeringen föreslår är övertygande nog för att locka internationella studerande. Terminsavgifterna måste ändå betalas under studietiden och det råder osäkerhet kring om man får anställning i Finland efter studietiden.

– I stället för att skapa fler hinder måste vi skapa system som attraherar utländska studerande att studera i Finland och som får dem att stanna i Finland efter examen, om de så vill. Det kan göras genom att ge längre uppehållstillstånd efter studietiden och avska