Single Blog Title

This is a single blog caption

Nej till våld mot kvinnor!

Idag firas den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är ett omfattande problem i Finland. Enligt en undersökning av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter så är Finland det andra farligaste landet för kvinnor i Europa. Trots det dystra läget så diskuteras frågan väldigt lite, något som oroar Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman.

– I  Finland hör vi ofta att vi är bland de bästa på jämställdhet vilket har vaggat oss in i en falsk tro om att det inte finns omfattande problem också här. Att var tredje kvinna har upplevt våld av en partner borde få alla varningsklockor att ringa. Ringer de för döva öron, frågar sig Schauman.

Schauman efterlyser mera diskussion om vad som gör att våldet är så förekommande i just Finland. Våld mot kvinnor sker inte i ett vakum utan är ett uttryck för vår kvinnosyn. För att ändra på den behövs attitydfostran om våld i närrelationer, i skolorna men också på universiteten och i samhället överlag.

Som en del av arbetet mot våld mot kvinnor gav regeringen i september ett förslag på ratificeringen av Istanbulkonventionen*. I förslaget fattades flera åtgärder som konventionen kräver. Finland har stora brister bland annat i stödtjänster för sexualbrottsoffer och i antalet skyddsplatser.  Finland har idag en femtedel av de skyddshemsplatser man borde ha enligt Europarådet.

– Att öka antalet skyddshemsplatser och förbättra stödnätverket var ett uttalat mål i regeringsprogrammet. Trots det valde regeringen att föreslå att ratificeringen av konventionen ska ske inom nuvarande budgetramar, vilket flera människorättsorganisationer bedömer att kan leda till att platserna till och med minskar, fortsätter Schauman.

En bristande finansiering betyder i praktiken att kvinnor som blir utsatta för våld inte kan få det skydd och det stöd som behövs för att ta sig ur ett våldsamt förhållande. Schauman accepterar inte en krympande statskassa som argument.

– Det här handlar om grundläggande mänskliga rättigheter – att få skydd och stöd kan inte vara beroende av högkonjunkturer. En regering som sparar genom att skicka hem kvinnor som blir utsatta för våld är inte en regering jag kan stöda eller tro på, avslutar Schauman.