Single Blog Title

This is a single blog caption

Skärgårdstrafiken bör bevaras!

Senaste veckan kom NTM-centralens förslag till beställning av färjtrafik upp i offentligheten. Förslaget skulle, om det blir verklighet, innebära en drastisk minskning av trafiken mellan Pargas och Nagu. Speciellt nattrafiken skulle påverkas märkbart. Ordförande för Svensk Ungdom i Åboland, Ville Forss är chockad över förslaget.

– Jag har otroligt svårt att förstå NTM-centralens tankegång bakom förslaget. Lagen kräver att skärgårdsbor ska få smidiga förbindelser till fastlandet. Tydligen behöver inte skärgårdsbor röra sig på natten så som befolkningen i resten av landet, säger Forss.

Också Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman är djupt oroad över utvecklingen, eller rättare sagt avvecklingen. Schauman ifrågasätter såväl NTM-centralens som regeringens vilja att göra det möjligt att bo i skärgården i framtiden.

– Jag har svårt att förstå hur man riktigt tänkt och börjar allvarligt misstänka att målet är att avveckla förutsättningarna för en levande skärgård. Det här förslaget är oacceptabelt och vi kommer inte att låta det här gå igenom utan en kamp, säger Schauman.

Svensk Ungdom har kontaktat kommunikationsministern för att uppmärksamma henne på vad förslaget skulle innebära. Förbundet uppmanar nu alla andra berörda att göra samma.

– Nu måste vi göra klart att det här inte går för sig. Ju flera som gör det, desto starkare blir budskapet, avslutar Schauman.