Single Blog Title

This is a single blog caption

Svenska dagisbarn i Åbo får mera platser

Artikel i ÅU 20.8.2018

Åbo stadsstyrelse går vidare med planerna på att flytta Skolgatans dagis till Sofiegatan. Styrelsen föreslår för fullmäktige att det byggs ett nytt daghem med plats för mellan 134 och 158 barn.
På förslag av SFP:s Ida Schauman beslöt styrelsen också föreslå att utbyggnaden av Sofiegatans daghem sker i två etapper. Det betyder att man också utreder möjligheten att utvidga daghemmet till det gamla trähuset på tomten.

Huset kräver en omfattande renovering, men då skulle antalet platser öka till mellan 154 och 177.

Flytten till det nya dagiset på Sofiegatan ger den svenskspråkiga dagvården ett välkommet tillägg av platser. Det nya daghemmet ersätter Skolgatans daghem som i dag har allt för få platser för de svenskspråkiga barnen.