Single Blog Title

This is a single blog caption

Svenska Kvinnoförbundet i Åbo stöder Schauman

Trots att Finland har kommit långt i jämställdhetsfrågor så finns det fortfarande arbete kvar att göra.
Kvinnor tar fortfarande mera ansvar för barnen och hemmet, syns mindre på ledarskapsposter och har sämre möjligheter till ekonomisk trygghet i form av lön och pension. Finland är också ett av Europas farligaste länder för kvinnor när det kommer till våld i nära relationer.

Under det senaste året har vi sett vilken kraft det finns i feminism och kvinnorörelsen när vi arbetar tillsammans. Me too-fenomenet har redan förändrat samhället och kommer att fortsätta att göra det via alla de kvinnor som har fått mod att säga ifrån.

Samtidigt vet vi också att jämställdhet inte är något som sker av sig självt. Enligt vissa bedömare kan det ta hundra år för att Finland ska bli helt jämställt, om vi inte påverkar situationen via åtgärder och politisk styrning. Vi vill att våra döttrar ska ha samma möjligheter som våra söner och vill inte vänta i 100 år. Därför behövs det beslutfattare som vågar stå upp för jämställdheten. Personer som ifrågasätter normer och som kan driva igenom förändringar i t.ex. föräldraledigheten eller våldtäktslagstiftningen.

Svenska Kvinnoförbundet i Åbo har följt Ida Schauman som politiker och tror på hennes förmåga. Därför har vi valt att stöda henne i valet av SFP:s nästa riksdagsledamot. Schauman är en stark och erfaren politiker som har en djup förståelse för jämställdhetsfrågor. Hon har ett stort stöd sedan tidigare och är ett namn som kommer att attrahera nya väljare. Schauman är en diplomatisk röst och vet vad som krävs för att få igenom politiska beslut. Vi kommer att ge vår röst till Ida Schauman och hoppas att andra också gör det.

Svenska Kvinnoförbundet i Åbo rf.

Styrelsen