Single Blog Title

This is a single blog caption

Nästa regering borde satsa stort på språkbad

I veckan godkände fullmäktige vårt förslag om att öka flera språkbadsplatser i Åbo. Detta är fantastiska nyheter för alla de föräldrar och barn som inte har fått plats i språkbadet tidigare!

Har aldrig förstått varför man inte har velat satsa på språkbad i vår region, Egentliga Finland är ju Finlands port till väst. För ett litet land är goda språkkunskaper en förutsättning för att vi och kommande generationer ska klara oss i konkurrensen. Flera språkbadsskolor skulle inte bara ge unga värdefulla språkkunskaper utan också stärka Finlands position på den globala marknaden.

Studier har visat att språkbad är en effektiv undervisningsmetod, att modersmålsutvecklingen inte tar skada av dem, och att undervisningen gör det möjligt att uppnå en fungerande tvåspråkighet.

Därför arbetar jag för att nästa regering ska satsa på språkbadet. Mitt förslag är att nästa regering skulle införa ett spetsprojekt för att stöda kommuner att införa eller utöka språkbadundervisning.

Det skulle ge flera barn möjligheten att växa upp med minst två starka språk. På måndag låg fokus på Åbo stad, nästa vår ska det ligga på hela landet. Det är dags att investera i språkbad.