Single Blog Title

This is a single blog caption

Mindre prat, mera närmat

Närmat SU

Under de senaste åren har en positiv trend växt fram i Finland, nämligen viljan att använda närproducerad mat. Trots det finns det en stor outnyttjad potential i det lokala.

Egentliga Finland är en av de största livsmedelsregionerna i Finland. År 2012 fanns det 6091 gårdar i regionen och runt 300 dryckes- och livsmedelsbolag. Framtidsutsikterna för livsmedelssektorn ser varierande ut, den privata ser relativt bra ut medan den offentliga som beslutsfattare kan påverka mera ser mindre bra ut.

Idag utgör närmat ca 26 procent av de offentligas kökens inköp medan 52 procent kommer från resten av Finland och 22 procent från utlandet. När man ser några år framåt till år 2020 beräknas andelen närmat minska till 20 procent medan utländsk mat förväntas öka med 9 procent. Det här trots att det varit ett uttalat mål inom politiken att öka andelen närproducerad mat.

Det finns vissa argument som brukar komma upp då man diskuterar upphandlingen till offentliga kök. Ett är att vi inte i dagens läge har lagstiftning som tillåter upphandlaren att använda närmat som ett urvalskriterium.

Det är sant att upphandlingslagen inte tillåter att man direkt förutsätter att maten ska vara lokalt producerad. Det betyder ändå inte att man inte kan välja närmat. Idag är det bl a fullt möjligt att använda livsmedlens egenskaper som t.ex. minimikrav. Om man upphandlar potatis kan man kräva att tiden mellan skalning och leverans inte får överskrida en viss mängd timmar.

Ett annat argument är att lokala producenter inte har kapacitet att delta i offentliga upphandlingar. Det stämmer att det blir svårt att delta då allt flera upphandlingar sker centralt med större volymer. Samtidigt kan man ge mindre producenter en chans genom att godkänna delanbud.

Att upphandla närmat är fullt möjligt men det kräver mera arbete och framför allt medvetna val. En satsning på närproducerat är inte bara en satsning på renare mat utan också på sysselsättning i regionen. En kortsiktig kostnad för inköp av närmat blir en långsiktig investering i företagsamhet och jobb. Det är dags för att skrida från ord till handling. Verktygen finns, nu är det dags att börja använda dem.