Single Blog Title

This is a single blog caption

Radiodagen

Idag firar vi Världsradiodagen för att uppmärksamma det massmedium som når flest människor världen över: radion. Unga lyfts alldeles särskilt fram i år samt betydelsen av att få deras röster hörda i både radio och andra massmedier. Undersökningar som utgår från finländska medier pekar på att den generella profilen för personer som intervjuas i media är långtifrån samhällsavspeglande. Detta gäller bl.a.könsfördelning, etnisk representation och olika åldersgrupper.

Om inte unga får komma till tals och om inte unga får lyssna på andra unga, hur ska de då kunna kliva in i samhällsdebatten vid ett senare skede och kunna bidra? En samhällsdebatt som tar allt från ungdomar och åldringar till kvinnor och personer med invandrarbakgrund i beaktande är långt mycket rikare och berikande för vårt samhälle och för hur vi formar vår uppfattning om verkligheten.

Vi behöver en mer jämlik rapportering. Glad radiodag allihopa!