Single Blog Title

This is a single blog caption

Ida Schauman ny ordförande för SFP i Åbo

Svenska folkpartiet i Åbo valde på onsdagkvällen Ida Schauman till ny ordförande för föreningen. Hon inleder sitt uppdrag i januari 2017.

Ida Schauman efterträder Marko Winter, som avsagt sig uppdraget i och med att han sedan våren 2016 är ordförande för SFP i Egentliga Finland.

– Målet för SFP i Åbo är att göra partiet till en tyngre röst i Åbopolitiken. Först och främst kommer kommunalvalet, där SFP:s mål är att få ett fjärde mandat. Jag är tacksam över förtroendet att få leda Åbos SFP i den här processen, säger Ida Schauman.

SFP i Åbo nominerade även 15 nya kommunalvalskandidater.

Till kommunalvalskandidater nominerades: Wilhelm Berlin, Jerker Björkqvist, Marcos Casas-Piiroinen, Gun Herranen, Joachim Hesthammer, Anna Relanto, Camilla Sandell, Susanne Segerstråle, Gustaf Selén, Heidi Catherine Sid, John-Eric Sid, Maud Stenroth, Liisa Suopanki, Johan Werkelin, Marianna Välke-Özturk.