Single Blog Title

This is a single blog caption

Alkoholpolitiken måste moderniseras

Debattartikel publicerad i HBL 18.3.2016

SU anser att alkoholen ska beskattas. Det är ändå inte hållbart om punktskatten för alkoholprodukter hålls på dagens nivå eller höjs.

Det är bra att regeringen ser över vår föråldrade alkohollagstiftning och luckrar upp regleringen för att lagarna bättre ska motsvara dagens behov. Det är uppenbart att den rådande ”förbudspolitiken” och strikt reglering inte har lett till en sundare alkoholkultur i Finland. Svensk Ungdom (SU) anser ändå att de ändringar som nu har föreslagits är otillräckliga och inte kommer att leda till en attitydförändring, som är nyckeln till att förebygga alkoholrelaterade problem.

SU jobbar för en liberalare alkoholpolitik och alkoholbeskattning. Vi vill se en hälsosam alkoholkultur där ett glas vin eller öl till maten är något naturligt. Samtidigt är det viktigt att motarbeta överdriven alkoholkonsumtion och de hälsoskador och sociala problem som missbruk medför. Ett sätt att komma åt problemen är att flytta alkoholkonsumtionen från hemmen till restaurangerna, där drickandet kan övervakas på ett bättre sätt. SU anser därför att restaurangernas moms på alkohol borde sänkas från nuvarande 24 till 14 procent. Restaurangernas alkoholförsäljning och kontrollen över konsumtionen skulle öka då människor dricker på restauranger i stället för hemma.

Det är obestridligt att alkoholkulturen i Finland är problematisk. I stället för strikt reglering och förbud borde man därför sikta på en attitydförändring. Ett bra sätt att förändra alkoholkulturen är att fokusera på kvalitet i stället för kvantitet. De alkoholprodukter som till exempel mikrobryggerier eller vingårdar producerar är hantverk som man kan njuta av ansvarsfullt. Därför borde deras möjligheter att sälja sina produkter underlättas. Mikrobryggerier måste tillåtas sälja sina produkter direkt till konsumenten då alkoholhalten ligger under 22 procent. Dessutom ska små oavhängiga ölbryggerier ha möjlighet att få punktskatten nedsatt också i framtiden.

När butikernas öppettider blev fria vid årsskiftet uppstod det debatt om tiderna för alkoholförsäljning. SU anser att butikerna själva borde få bestämma under vilka tider de vill sälja alkohol och att dagligvaruhandeln ska få sälja alkoholprodukter med upp till 22 volymprocent alkohol. Att göra alkoholen svårtillgänglig för konsumenterna förebygger inte missbruk. Man måste komma åt själva problemet med vår alkoholkultur. Därför är det särskilt viktigt att ungdomar redan i skolan lär sig hur ett sunt alkoholbeteende ser ut.

I stället för att enbart demonisera alkoholen måste vi kunna diskutera alkoholvanor och alkoholproblem på ett bättre sätt. Man kan njuta av alkohol ansvarsfullt och med måtta för smakens skull, inte för att bli berusad. Man bör även satsa mera resurser i själva vården och i upplysningsarbetet kring alkoholmissbruk. SU vill ändra på den finländska alkoholkulturen och tror att det bäst görs genom frihet under ansvar, inte genom förbud.

Ida Schauman Förbundsordförande

Lisa Palm Förbundsstyrelsemedlem Svensk Ungdom