Single Blog Title

This is a single blog caption

Nedskärningarna går att stoppa

Insändare publicerad i HBL, ÅU, VN, ÖN och VBL den 6.4.2016

Finland behöver spara, men att regeringen omvandlar sina statsskulder till skulder för studerande är inte ansvarsfullt.

I dag diskuteras oppositionens interpellation mot regeringens nedskärningar i utbildningen och studiestödet. Vi motsätter oss både regeringens nedskärningsplaner och professor Roope Uusitalos förslag om utveckling av studiestödet mot ett högre studielån.

För SU är det självklart att studiestödet är en social trygghet som ska garantera alla möjlighet att studera. Finland är ett litet land och kunskap är vårt starkaste kort. Vi ska också i fortsättningen vara ett land som är känt för sitt högklassiga kunnande och då måste alla kunna studera, inte bara de som kommer från familjer med höga inkomster.

Vårt nuvarande studiestöd är inte perfekt, men det har garanterat att alla oberoende av bakgrund kan studera. Undersökningar visar att utbildningsnivå och social bakgrund går i arv. Ökade studielån riskerar att avskräcka låginkomsttagare från att söka sig till högskolestudier.

Under recessionen på 1990-talet valde man att inte skära i utbildningen och studiestödet, vilket hjälpte Finland att klara sig ur svackan. Finland behöver spara, men att regeringen omvandlar sina statsskulder till skulder för studerande är inte ansvarsfullt. De planerade nedskärningarna går att stoppa bara viljan finns. Beslutet ska inte hänga på regeringens stolthet att inte vilja backa sina tidigare beslut.

Ida Schauman Förbundsordförande, Svensk Ungdom