Single Blog Title

This is a single blog caption

Schauman: Sannfinländarnas invandringsprogram sanningsvidrigt

FNB , Ida Schauman

HBL.fi 6.2.2015

Sannfinländarna visar med sitt invandringspolitiska program på total okunskap om invandring, den globala situationen, läget i Finland och Finlands behov, säger Ida Schauman, ordförande för Svensk ungdom.

– Stora delar av det här programmet är direkt sanningsvidrigt. Det är felaktigt när man talar om flyktingar i Europa och att det nu är möjligt att asylshoppa, säger Schauman.

Hon påpekar att Dublinavtalen gör det omöjligt att asylshoppa, vilket lett till att stora mängder asylsökande samlats i Grekland och Italien som har svårigheter med att hantera situationen.

En annan felaktighet i Sannfinländarnas program är deras påståenden om familjeåterförening i Finland.

– Finland har stramat åt familjeåterföreningarna så pass att de minskat med minst en femtedel om inte mera. Det är jättedyrt och jättesvårt att få hit familjemedlemmar.

Det är den familjemedlem som ska komma till Finland som måste lämna in ansökan. Det innebär att en person som befinner sig i Somalia måste resa till Finlands ambassad i Etiopien eller Kenya.

– Världsbilden de målar upp är helt annat än verkligheten, säger Schauman.

Hon undrar också på vad Sannfinländarna grundar sina ställningstaganden om arbetskraftsinvandring.

– Alla undersökningar visar och alla nationalekonomer säger att vi behöver invandring och att vi måste minska på vår byråkrati kring invandring oberoende av vår nuvarande arbetslöshetsnivå.

Vill man skydda välfärdsstaten är Sannfinländarnas politik helt bakvänd, enligt Schauman. Hon konstaterar att finländarna är för få och för gamla för att kunna upprätthålla den själva.

– Sannfinländarna har försökt hävda att partiet inte är främlingsfientligt och att det grundar sin politik på fakta men senast nu har de bekräftat att det inte är så, säger Schauman.

http://hbl.fi/nyheter/2015-02-06/717211/su-bas-sannfinlandarnas-program-sanningsvidrigt