Single Blog Title

This is a single blog caption

Mera flex ger flera jobb

Just nu talar många om att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Få berättar ändå konkret vad de menar med det. Ett av våra nordiska grannländer är känt för sin flexibilitet, nämligen Danmark. Där är sysselsättningsgraden hög samtidigt som danskarna känner sig tryggare än finländarna.

Över 90 procent av nya arbetsplatser i Finland skapas i små- och medelstora företag. För ett litet företag kan det vara en stor risk att anställa. Många har idag löst det genom att istället anlita underleverantörer, vilket styr allt flera till ofrivilligt företagande.

Vad är det då som behövs? Fyra saker:
1) För det första behövs en reform och en höjning av arbetslöshetsunderstödet i början av arbetslösheten. En dansk som blir av med jobbet får en arbetslöshetsersättning som är 90 procent av lönen, i Finland rör den sig kring ungefär 50–60 procent.

2) Det andra som behövs är ökade satsningar på utbildning och stöd för arbetslösa. I Danmark använder myndigheterna dubbelt mer resurser på aktiveringsmodellen än vad Finland gör. I framtiden måste det vara lätt att byta jobb och bransch,

3) Det tredje är mera flexibla arbetsvillkor och mera lokala avtal. För att minska risken med att anställa så måste det vara möjligt att komma överens om villkor lokalt. Det måste också bli lättare att avsluta en anställning om samarbetet inte fungerar. Eftersom arbetslöshetsunderstödet i den här modellen är högt så leder inte en uppsägning till samma osäkerhet.

4) Det fjärde som behövs är bättre matchning på arbetskrafts – och näringsbyråerna. I Egentliga Finland har vi haft mycket framgångsrika försök med att ta in privata aktörer inom arbetsförmedlingen. Enligt resultaten kan privata aktörer snabbare svara på förändrade omständigheter på arbetsmarknaden. Det här är något vi ska fortsätta utveckla och möjliggöra.

För att vi ska kunna finansiera utbildning, vård och service så behöver vi flera arbetsplatser. I Finland har vi över 260 000 bolag med under 10 anställda, om var tredje anställde en person så skulle vi ha 95 000 nya arbetsplatser. Det är dags för en aktiv och uppmuntrande arbetsmarknadspolitik. Mera flex ger flera jobb.