Single Blog Title

This is a single blog caption

Jag stöder Ida – Lars Nyberg

Som lärare har jag fullt förtroende för Ida. Hon har varit en klippa i kommunalpolitiken och har jobbat konsekvent för såväl den svenskspråkiga utbildningen som för språkbadet. Vi behöver Ida i riksdagen.

Lars Nyberg

Språkbadslärare, Luostarivuoren koulu