Single Blog Title

This is a single blog caption

Gångbrons budgetöverskridning oacceptabel

Artikel i ÅU 8.10.2018

Gångbron över bangården i Åbo får kosta 13,5 miljoner euro. Det slog stadsstyrelsen fast på sitt möte på måndag.

Det här är betydligt mer än de 6,9 miljoner euro som man i fastighetsaffärsverkets direktion fattade beslut om i mars 2017.

Samtidigt står det också klart att gångbron, som ska knyta samman Logomo och Bangårdsgatan, inte blir klar i år utan i juli 2019.

Porsche kan inte bli Volkswagen

Ida Schauman, SFP, säger att det är oacceptabelt att beslutsfattare gång på gång tvingas in i en moment 22-situation – ett dödläge med endast dåliga alternativ.

Att inte tillåta att gångbrons budget höjs – något som Johannes Yrttiaho (VF) föreslog men inte fick stöd för i stadsstyrelsen – var trots allt inte vettigt, säger Schauman.

– Om gångbron är en Porsche och vi hade gjort en Volkswagen av den skulle mycket arbete gå till spillo och det skulle inte finnas någon garanti för att det skulle bli billigare.

Ingen egentlig budget tidigare

Gångbron är ännu ett exempel på felbudgeterade byggprojekt som anstränger stadens budget men Schauman säger att överskridningen trots allt är en del av stadens förflutna.

Sedan besluten fattades i fastighetsaffärsverkets direktion har organisationen gjorts om och dylika kostnadsberäkningar, gjorda på väldigt svaga grunder, ska inte längre vara möjliga.

Faktum är, säger Schauman, att även om man talar om att gångbron överskridit sin budget så har den aldrig haft någon egentlig budget.

– Gångbron är ett bevis på hurdana beslut som har fattats i staden. Fortfarande finns det sådant som man kan titta närmare på. Till exempel tillåts infrastrukturprojekt överskrida sin budget med 20 procent innan de tas upp till behandling. För skolor är det fem procent. Men överlag är det bra att man tagit itu med problemen.

Läs hela artikeln på ÅU:s hemsida.