Single Blog Title

This is a single blog caption

Finland behöver nytt ledarskap

I många avseenden går det bra för Finland. Men inte i alla. Sysselsättningen ökar långsamt, servicen centraliseras, utsläppen stiger och motsättningarna ökar. Svenskan blir allt mera trängd.

Jag vill gå en annan väg. En väg där företagen kan växa och utbildning prioriteras. Där både landsbygd och stad kan leva på egna villkor.  Där vi inte stänger ute resten av världen och där vi satsar på flerspråkighet. En väg där klimatförändringen tas på allvar och vi investerar i nya gröna jobb. Där ålderdom inte är en synonym för ensamhet och otrygghet.

Finland behöver nytt ledarskap. Beslutsfattare som bygger framtidstro och som står upp emot dem som vill dela oss.  Beslutsfattare som lyssnar och är mera intresserade av vad vi kan uppnå tillsammans än av det som skiljer oss åt.

Jag brinner för den här regionen, det här landet och för vår planet. I mer än 10 år har jag jobbat med politik. I senaste kommunalval gav närmare 1000 åbobor mig sitt förtroende att leda SFPs politik i Åbo. I år är målet glasklart – jag vill fortsätta mitt politiska arbete och representera Egentliga Finland i riksdagen.

Riksdagsvalet den 14 april är ett vägval för Finland. Din röst bestämmer vilken väg vi går. Jag vill att vi ska fortsätta tillsammans, framåt.