Single Blog Title

This is a single blog caption

Den frivilliga försvarsutbildningen bör uppmuntras, inte hindras

I veckan kritiserade riksdagsledamot Sirpa Paatero (SDP) Försvarsutbildningsföreningen MPK:s kurser för unga. Kurserna som ordnas är bland annat för unga som vill förbereda sig för värnplikten eller för tjejer som är intresserade av den. Paatero menade att det finns många andra hobbyer för unga och att de inte borde få delta i kurserna, trots att de har sina vårdnadshavares godkännande. Paateros uttalande är svårt att förstå.

Finland är ett litet land. Vår försvarslösning bygger på ett trovärdigt territorialförsvar som möjliggörs genom den allmänna värnplikten. Värnplikten är en lagstiftad skyldighet för män. En sådan skyldighet är ändå alltid beroende av dess legitimitet i folkets ögon. För att den allmänna värnplikten ska fungera behövs en hög försvarsvilja, dvs en vilja att försvara Finland i en krigssituation. Den frivilliga försvarsutbildningen har en central roll i att upprätthålla viljan genom att ordna verksamhet som attraherar en bred grupp, också unga.

Idag är Finlands försvarsvilja en av de högsta i Europa, 72 procent av finländarna skulle gå ut i krig för att försvara fosterlandet. Den höga siffran beror delvis på vår historia och på att vi så nyligen har varit med om ett krig. Det är också ett tecken på att finländarna upplever att Finland och den finska staten är värda att försvara.

Det betyder ändå inte att det alltid kommer att vara så. Kommande generationer kommer inte att ha samma koppling till kriget som tidigare generationer och det finns en reell risk att försvarsviljan minskar. Som ett varnande exempel kan man se på Sverige. Endast 55 procent av svenskarna skulle dra ut i krig om fosterlandet kallar. Den låga försvarsviljan var en av bakgrundsorsakerna till att man slopade den allmänna värnplikten – ett beslut som svenskarna idag ångrar.

Den frivilliga försvarsutbildningen har en viktig uppgift i att stöda försvaret. Försvarsutbildningsföreningen lär inte finländare att kriga, den utbildar oss och upprätthåller vår kunskap om Finlands försvar ifall det värsta händer. Den påminner oss om vårt gemensamma ansvar för vår nations säkerhet och stärker försvarsviljan bland såväl unga som äldre. Det är inte verksamhet vi ska hindra – tvärtom är det något vi bör uppmuntra.