Single Blog Title

This is a single blog caption

On aika palauttaa subjektiivinen oikeus päivähoitoon

Päiväkoti, tarha, varhaiskasvatus…käytämme siitä mitä tahansa nimeä se on meille suomalaisille tuttu ja arvostettu paikka. Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen koko oppimisen kannalta on todettu merkitykselliseksi. Sillä on tutkimusten mukaan suotuisia vaikutuksia erityisesti lapsen kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen kehitykseen.

Suomessa noin 75 prosenttia lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Siksi en voinut ymmärtää hallituksen päätöstä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta.

Oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on lapsen oikeus, ei vanhempien. Koska varhaiskasvatuksen vaikutukset lapsen kehitykseen ovat niin suuria, tätä mahdollisuutta ei saisi rajata osalta lapsilta. Olen ylpeä siitä, että Turussa ei olla rajoitettu lapsen oikeutta kasvaa ja oppia – toivottavasti vaalien jälkeen tilanne muualla Suomessa voi olla sama.

Varhaiskasvatus on yksi koulutusjärjestelmän peruspilareita. Instituutiona se tukee yhteiskunnallista tasa-arvoa, edesauttaa meitä pysymään sivistysvationa ja palvelee lasten etua.

Lapsia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan vanhempiensa työmarkkina-aseman perusteella, vaan jokaisella lapsella tulee olla yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen. On aika palauttaa subjektiivinen oikeus päivähoitoon.