Single Blog Title

This is a single blog caption

Nuorisojärjestöt tentissä: Kuntien tarjottava jokaiselle nuorelle ilmainen harrastus

YLE uutiset 28.2.2017

Ylen Uutisluokan kuntavaalitentissä eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat etsivät ratkaisuja muun muassa nuorten mielenterveysongelmiin.

Kuntien pitäisi tarjota nuorille ilmainen harrastus, eduskuntapuolueiden nuorisojärjestön puheenjohtajat vaativat Ylen Uutisluokan järjestämässä kuntavaalitentissä.

Demarinuorten Mikkel Näkkäläjärvi takaisi jokaiselle ainakin yhden harrastuksen pidentämällä koulupäivää.

– Koulupäivää jatkettaisiin tunnilla niin, että jokainen joka haluaa voi osallistua johonkin harrastukseen. Se voi olla esimerkiksi kulttuuritoimintaa yhdessä järjestöjen kanssa tai liikuntatoimintaa seurojen kanssa, Näkkäläjärvi kuvailee.

Kokoomusnuorten Daniel Sazonov panostaisi järjestötukiin ja yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa.

– Kolmannen sektorin kautta päästään myös näihin ilmaisiin ja edullisiin harrastuksiin. Tunnen partion parhaiten, ja siellä jokainen pääsee kyllä harrastamaan erilaisten jäsenmaksuvapautusmallien avulla, jos niin vain haluaa, Sazonov sanoo.

Perussuomalaisten nuorten Samuli Voutilainen suuntasi katseensa oppilaitosten tyhjillään oleviin liikuntatiloihin.

– Jos katsoo meidän koulujen liikuntasalien käyttöastetta, niin se on todella pieni. Siellä olisi välineetkin valmiina ja niitä voitaisiin hyödyntää. Siihen tarvitaan kolmatta sektoria, että siellä olisi valvovia vanhempia.

Ratkaisuja mielenterveysongelmiin

Tentissä haettiin myös ratkaisuja nuorten mielenterveysongelmien kasvun pysäyttämiseen. Mielenterveysongelmat ovat nuorten tavallisimpia terveysongelmia ja THL:n mukaan noin joka viides nuori on viillellyt itseään.(siirryt toiseen palveluun)

RKP-nuoret lähtisi ratkaisemaan ongelmaa kaikille nuorille pakollisilla kuraattorikäynneillä, RKP:n Ida Schauman kertoo. Kuraattoreilla käytäisiin hieman kuin terveydenhoitajalla.

– Silloin me loisimme sellaisen luonnollisen yhteyden koulukuraattoriin. Mennään puhumaan myös mielenterveydestä ja siitä, miten voin tänään, Schauman sanoo.

Vihreiden nuorten Jaakko Mustakallio kiinnittää huomion psykologien vähäiseen määrään.

– Tällä hetkellä meidän korkeakouluissa voi olla psykologeja 1–2 noin 10 000 opiskelijaa kohden ja se on aivan liian riittämätön määrä.

Äänestysikää alemmas

Suurin osa nuorisojärjestöistä laskisi äänestysikärajaa kunnallisvaaleissa. Alinta ikärajaa ehdottivat vihreät, joiden mielestä vaaleissa voisi äänestää jo 15-vuotiaana. Perussuomalaisten mielestä ikäraja on syytä pitää entisellään, sillä myöskään ehdolle ei voi asettua ennen täysi-ikäisyyttä.

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi huomauttaa, että äänestysikärajaa on syytä laskea erityisesti maakunta- ja sote-uudistuksen takia.

– Ne asiat, jotka sinne kunnan päätöksentekoon jäävät, ovat erityisesti niitä asioita, jotka koskevat tämän ikäisiä (16) ihmisiä, Kemppi sanoo.

Tentin lopuksi yleisö äänesti parhaiten pärjänneestä puheenjohtajasta. Voiton vei demarinuorten Mikkel Näkkäläjärvi.