Jobb, utbildning och jämlikhet

JOBB

Investera i tillväxt

Egentliga Finland är en av de viktigaste regionerna för Finlands export och ekonomi. Vi har gått från att ha brist på arbetsplatser till att ha brist på arbetskraft. För att vår region ska nå sin fulla potential måste vi investera i tillväxten. Jag vill arbeta för större investeringar i infrastruktur som entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors, Riksväg 8 och 9 till Vasa respektive Tammerfors och en bro mellan Pargas och Nagu. Jag vet att Åbo flygfält är alldeles centralt för regionens företag och kommer att göra allt jag kan för att öka trafiken och rutterna.

Idag finns det många som är utan jobb samtidigt som företagen är utan arbetstagare. Jag vill satsa mer resurser på att lösa dessa matchningsproblem genom att satsa på arbetskraftsförmedlingen och på fortbildning.

Det ska alltid löna sig att jobba

Idag gör det inte alltid det. Det finns situationer där det inte lönar sig att ta emot ett nytt jobb för att det är mer lönsamt att sitta hemma. Så ska det inte vara. För att lösa det vill jag jobba för att inkomstskatten inte ökar och att den sänks då ekonomin tillåter det. Därtill vill jag att arbetslöshetsunderstödet minskar gradvis då inkomsterna ökar. Då lönar det sig alltid att ta emot ett jobb, också om det bara är på deltid.    

Att anställa en till person göra det möjligt för ett litet bolag att växa. Just nu är det en risk för många mindre bolag att anställa. Över 90 procent av alla företag i Finland är små företag som nästan måste dubbla sin omsättning för att kunna ha råd med att anställa en person. I Finland har vi ca 260 000 små och medelstora bolag, om var tredje skulle anställa en person till så skulle vi ha 85 000 nya arbetsplatser.

Framtiden måste vara klimatsmart

Ifall vi inte minskar utsläppen så kommer konsekvenserna för både naturen och människan att vara ödesdigra. Grön tillväxt är framtiden och ska vi minska utsläppen och skydda den biologiska mångfalden måste vi ha en mer ambitiös miljö- och klimatpolitik i Finland. Jag vill jobba för högre skatter på utsläpp och lägre skatter på jobb. Jag vill också jobba för flera innovationer inom grön ekonomi genom att investera i samarbeten mellan universitet, organisationer och företag.

Finland är ett land med långa avstånd. Därför ska vi jaga utsläppen och inte resenärerna. Jag vill satsa på miljövänliga bilar och på att förnya fordonsparken. Vi bör också utreda hur vi kan göra flygtrafiken mera miljövänlig, t.ex. genom att kräva obligatorisk inblandning av förnybart biobränsle för de flygplan som lyfter från finska flygplatser.

UTBILDNING

Investera i kunskap

Finland kommer aldrig att konkurrera med låga löner, utan kunskapen är vårt starkaste kort. Den nuvarande regeringen har gjort rekordhöga nedskärningar i utbildning på flera stadier. Som ett litet folk har vi inte råd med att vissa blir utanför eller med att inte investera i forskningen. Därför ska vi investera i utbildning.

Småbarnsfostran och skolan är fortfarande de bästa sätten att motverka utanförskap. Därför vill jag återinföra den subjektiva rätten till dagvård och satsa på att den finska grundskolan ska vara världsledande också i framtiden. Jag vill också satsa på yrkesutbildningen för att öka mängden närundervisning och motverka att unga hamnar utanför. Jag vill satsa på forskning och innovationer och stoppa flykten av forskare till andra länder.

Utbildning som ger jobb

Kunskap är viktigt men för många är en utbildning ett sätt att trygga sin plats på arbetsmarknaden. Därför måste utbildningen också möta arbetsmarknadens behov. I Egentliga Finland har vi en brist på diplomingenjörer inom flera branscher. Därför behöver vår region en egen diplomingenjörsutbildning i maskin- och materialteknik.

Vår arbetsmarknad går igenom en stor förändring. Dagarna då man arbetade på samma arbetsplats i tiotals år är så gott som förbi. Därför vill jag jobba för bättre möjligheter till fortbildning och livslångt lärande. I framtiden måste det vara lätt och smidigt att byta yrke och bransch.   

Det ska löna sig att arbeta, också som studerande.

Idag vill många anställa personer med såväl en utbildning som arbetserfarenhet, samtidigt som vårt studiestödssystem styr studerande mot att jobba mindre och studera mera. Jag vill jobba för ett system som bättre stöder möjligheten att göra praktik och skaffa sig arbetserfarenhet också under studietiden. 

Allt flera studerande arbetar vid sidan om studierna och skaffar sig värdefull praktisk erfarenhet. Men arbetet begränsas av de inkomstgränser som reglerar studiestödet. Den som klarar av att studera och jobba ska inte bli bestraffad och därför vill jag avskaffa inkomstgränserna för sommarmånaderna.

JÄMLIKHET

Trygghet är en förutsättning för utveckling

Trygghet och stabilitet är en förutsättning för utveckling. Det nordiska välfärdssamhället är en framgångssaga som har skapat rekordhöga nivåer av jämlikhet. Det måste det göra i framtiden också. Därför måste vi satsa på en fungerande vård som ökar jämlikheten och som ser till de mest behövande.

Regeringens förslag till vårdreform ökar både ojämlikheten och kostnaderna och därför kan jag inte ställa mig bakom den. Jag är också oroad över hur många finländare som mår psykiskt dåligt och vill förbättra både tillgången och kvaliteten på mentalvård. Jag vill fortsätta satsa på ungdomsarbete för att hindra att unga faller av kälken.

Kvinnor och män ska behandlas lika på arbetsmarknaden

I dagens läge är varje ung kvinna en större risk att anställa än en man. Kostnaderna för föräldraledigheten betalas fortsättningsvis av arbetsgivaren vilket innebär att kvinnor kostar mera än män. Kvinnan bär också en fortsättningsvis en stor del av ansvaret för de första åren av barnens liv vilket hämmar deras karriär och löneutveckling. Därför behövs en föräldraledighetsreform som stöder att papporna blir hemma med barnen.

Trots att vi kommit långt så är vi fortfarande inte jämställda. Kvinnans euro är fortfarande inte lika med mannens och kommer inte att bli det utan politiska beslut.  För att öka på kvinnans euro måste företags löneutredningar följas upp aktivt. Information om löner och jämställdhet ska också vara en del av utbildningen på andra stadiet och i högskolorna.

Mera internationell kunskap

Finland behöver internationellt kunnande. Tyvärr har vi en politik som idag hindrar att flera flyttar hit. Personer med invandrarbakgrund har ofta svårt att få jobb på grund av fördomar. Många kommer inte ens på intervju för att de har ett namn som klingar utländskt. För att åtgärda det vill jag införa anonyma CV:n för företag med mer än 50 anställda.. Jag vill också förbättra språkundervisningen för invandrare och knyta den närmare arbetslivet.

Idag måste alla anställningar av en utländsk person (utanför EU/ETA) gå igenom en behovsprövning. Företag kan inte anställa de bästa i sin bransch utan måste anställa en finsk arbetstagare, också då de bor på andra sidan landet eller inte kanske skulle bidra till utvecklingen på samma sätt. Finland behöver all den kunskap vi kan få, därför vill jag slopa behovsprövningen.