Jag tror på jobb

Valteman

Ett Åbo där det finns jobb
Åbo behöver fler arbetsplatser. Jobb ger trygghet till den som arbetar, för staden framåt och finansierar utbildning och vård. Jag vill att Åbo är Finlands mest företagarvänliga stad där det är lätt att grunda företag och få dem att växa. Jag vill att de studerande som vill bo kvar i Åbo, ska kunna hitta jobb här. Jag jobbar för att Åbo är mera attraktivt för utländska företag och investeringar. Jag vill se ett ännu tätare samarbete mellan högskolorna, näringslivet och staden så att era goda idéer blir innovationer.

Ett bildat och innovativt Åbo
Arbete, boende och möjligheten till dagvård och utbildning avgör var vi bosätter oss. Framtiden börjar i klassrummet och Åbo ska satsa på utbildning på alla nivåer på båda nationalspråken. Jag vill se ett Åbo där alla barn får gå på avgiftsfritt dagis. Jag vill att alla skolor i Åbo ska ha bra utrymmen utan dålig inomhusluft. Jag vill att Åbo ska ha ett starkt andra stadie med både yrkesskolor och gymnasier. Jag vill se era satsningar på välmående för att motverka det ökande psykiska illamåendet bland studerande.

Ett Åbo där alla är lika värda
Alla ska behandlas lika och ha lika möjligheter att lyckas i Åbo. Därför vill jag motverka segregering och utanförskap i allt från boendeplanering till stadens anställningar. Social- och hälsovårdsreformen är en av de största utmaningarna just nu. Rätten till en högklassig vård på sitt eget modersmål är en grundläggande rättighet. Åbo är en av Finlands mest mångkulturella städer. Jag ser olikhet som en rikedom och vill satsa på era projekt för att minska rasism och diskriminering.