Vaaliteemoja

TYÖLLISYYS

Kasvuun investointi

Varsinais-Suomi on yksi tärkeimpiä alueita Suomen viennille ja taloudelle. Olemme menneet työpaikkapulasta työvoimapulaan. Jotta alueemme yltäisi täyteen potentiaaliinsa meidän on investoitava kasvuun. Haluan tehdä työtä suurempien infrastruktuuri -investointien hyväksi, esimerkiksi tunnin juna Helsingin ja Turun välille, valtatiet 8 ja 9 Vaasaan ja Tampereelle, sekä silta Paraisten ja Nauvon välille. Tiedän, että Turun lentokenttä on aivan keskeinen alueen yrityksille, ja tulen tekemään kaiken voitavani liikenteen ja reittien lisäämiseksi.

Tänä päivänä monet ovat ilman työtä samaan aika kun yritykset ovat ilman työntekijöitä. Haluan panostaa lisää resursseja näiden yhteensovitusongelmien ratkomiseksi panostamalla työvoiman välitykseen ja täydennyskoulutukseen.

Työnteon on aina kannatettava

Tänä päivänä se ei aina sitä ole. On tilanteita, jolloin uuden työ vastaanottaminen ei kannata koska kotiin jääminen on kannattavampaa. Näin ei saa olla. Tämän ratkaisemiseksi haluan tehdä töitä, jotta tuloverotus ei nouse ja laskee talouden salliessa. Tämän lisäksi haluan että työttömyyskorvaus laskee asteittain kun tulot nousevat. Silloin työn vastaanottaminen on aina kannattavaa, myös osa-aikatyön vastaanottaminen.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen antaa monelle pienelle yritykselle mahdollisuuden kasvaa. Juuri nyt monille pienille yrityksille lisätyövoiman palkkaaminen on riski. Yli 90 prosenttia Suomen kaikista yrityksistä ovat pieniä yrityksiä joiden olisi lähes tuplattava liikevaihtonsa, jotta heillä olisi varaa yhden ihmisen palkkaamiseen. Suomessa on noin 260 000 pientä ja keskisuurta yritystä. Mikäli joka kolmas heistä palkkaisi yhden henkilön lisää, meillä olisi 85 000 uutta työpaikkaa.

Tulevaisuuden pitää olla vihreä

Jollemme vähennä päästöjä seuraukset sekä luonnolle että ihmiselle tulevat olemaan kohtalokkaat. Vihreä kasvu on tulevaisuutta ja jos aiomme vähentää päästöjä ja suojata biologista moninaisuutta Suomella täytyy olla kunnianhimoisempi ympäristö- ja ilmastopolitiikka. Haluan tehdä työtä päästöjen korkeamman verotuksen puolesta ja työn verotuksen alenemisen puolesta. Haluan myös tehdä työtä, jotta vihreän talouden innovaatiot lisääntyvät investoimalla yhteistyöhön yliopistojen, organisaatioiden ja yritysten välillä.

Suomi on pitkien välimatkojen maa. Tämän takia meidän on metsästettävä päästöjä eikä matkustajia. Haluan panostaa ympäristöystävällisiin autoihin ja autokannan uusiutumiseen. Meidän on myös selvitettävä miten voimme tehdä lentoliikenteen ympäristöystävällisemmäksi, esimerkiksi vaatimalla, että Suomen lentokentiltä nouseviin koneisiin tankataan osin uudistuvaa biopolttoainetta.

KOULUTUS

Sijoitus osaamiseen

Suomi ei koskaan tule kilpailemaan matalilla palkoilla, vaan tieto on vahvin valttimme. Nykyinen hallitus on tehnyt ennätyksellisen suuret leikkaukset koulutukseen monilla eri asteilla. Pienenä kansakuntana meillä ei ole varaa siihen, että jotkut syrjäytyvät tai, että tutkimukseen ei sijoiteta.

Varhaiskasvatus ja koulu ovat edelleen parhaat tavat ehkäistä syrjäytymistä. Siksi haluan palauttaa subjektiivisen oikeuden päivähoitoon ja panostaa siihen, että suomalainen peruskoulu olisi maailman johtava myös tulevaisuudessa. Haluan myös panostaa ammattikoulutukseen ja lisätä lähiopetusta, jonka avulla estetään nuorten syrjäytymistä. Haluan panostaa tutkimukseen ja innovaatioihin ja pysäyttää tutkijoiden paon toisiin maihin.

Koulutus, joka johtaa työhön

Tieto on tärkeää, mutta monille koulutus on tapa taata paikkansa työmarkkinoilla. Siksi koulutuksen on myös vastattava työmarkkinoiden tarpeisiin. Varsinais-Suomessa meillä on monilla aloilla pula diplomi-insinööreistä, siksi alueemme tarvitsee oman kone- ja materiaaliteknologian diplomi-insinöörikoulutuksen.

Työmarkkinat on suuressa muutoksessa. Päivät jolloin työskentelimme samassa työpaikassa kymmeniä vuosia ovat ohi. Tämän takia haluan edistää parempia mahdollisuuksia jatkokoulutukseen ja elämänmittaiseen oppimiseen. Tulevaisuudessa ammatin ja alan vaihdon on oltava helppoa ja sujuvaa.

Työnteon on kannatettava, myös opiskelijana

Tänä päivänä monet haluavat palkata henkilöitä, joilla on sekä koulutus että työkokemusta. Samalla opintotukijärjestelmä ohjaa opiskelijoita työskentelemään vähemmän ja opiskelemaan enemmän. Haluan työskennellä sen hyväksi, että olisi järjestelmä joka paremmin tukisi mahdollisuutta työharjoitteluun ja työkokemuksen hankkimiseen myös opiskeluaikana.

Yhä useammat opiskelijat tekevät työtä opintojen ohessa ja hankkivat itselleen arvokasta käytännön kokemusta. Ne tulorajat, jotka säätävät opintotukea, rajoittavat työntekoa.

Sitä joka pystyy sekä opiskelemaan että tekemään työtä ei pidä rangaista ja siksi haluan nostaa tulorajoja 50 prosentilla.

YHDENVERTAISUUS

Turvallisuus on kehityksen ehto

Turvallisuus ja vakaus ovat ehtoja kehitykselle. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on menestystarina, joka on vienyt tasa-arvon ennätykselliselle tasolle. Näin on oltava myös tulevaisuudessa. Siksi meidän on panostettava toimivaan hoitoon, joka lisää tasa-arvoa ja pitää huolen niistä, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Hallituksen ehdotus sote-uudistuksesta lisää sekä epätasa-arvoa ja kustannuksia. Tämän takia en voi asettua sen taakse. Olen myös huolestunut siitä, että moni suomalainen voi psyykkisesti huonosti ja haluan siksi parantaa ja lisätä mielenterveyspalveluita. Haluan panostaa nuorisotyöhön, jotta harvempi nuori tippuisi välistä.

Naisia ja miehiä on  kohdeltava samalla tavalla työmarkkinoilla

Tänä päivänä on suurempi riski palkata nuori nainen kuin miehen. Vanhempainvapaan kustannukset maksaa edelleen vapaana olevan vanhemman työnantaja, mikä merkitsee sitä että naiset kustantavat enemmän kuin miehet työnantajalleen. Naiset kantavat edelleen myös suuren osan vastuusta lasten elämän ensimmäisistä vuosista, mikä rajoittaa naisten ura- ja palkkakehitystä. Tämän takia tarvitaan vanhempainvapaauudistus, joka kannustaa isiä jäämään kotiin lasten kanssa.

Vaikka olemme päässeet pitkälle emme vieläkään ole tasa-arvoisia. Naisen euro ei edelleenkään ole samanarvoinen kuin miehen, eikä tule sitä olemaan ilman poliittisia päätöksiä. Jotta naisen euron arvo nousisi yritysten palkkaselvityksiä on seurattava aktiivisesti. Tietoa palkasta ja tasa-arvosta on myös annettava osana toisen asteen ja korkeakoulujen koulutusta.

Enemmän kansainvälistä osaamista

Suomi tarvitsee kansainvälistä osaamista. Valitettavasti tämän päivän politiikka estää sen että useampi muuttaisi tänne. Maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä on usein ennakkoluuloista johtuen vaikea saada työtä. Monet eivät edes pääse haastatteluihin koska heillä on ulkomaalaiselta kuulostava nimi. Tämän korjaamiseksi haluan ottaa käyttöön nimettömät CV:t yrityksissä joissa on yli 50 työntekijää. Haluan myös parantaa maahanmuuttajien kielenopetusta ja sitoa sen lähemmäksi työelämää.

Tänä päivänä kaikkien ulkomaalaisten henkilöiden (EU/ETA alueen ulkopuolelta) palkkaamisesta on tehtävä tarveharkinta. Yritykset eivät voi palkata oman alansa parhaita kansainvälisiltä markkinoilta ja Suomi tarvitsee kaiken sen osaamisen minkä voimme saada, tämän takia haluan poistaa tarveharkinnan.