Uskon työhön

Vaaliteemoja

Turku, joka työllistää
Turku tarvitsee työpaikkoja. Työ tuo taloudellista turvaa työssäkäyvälle, kehittää kaupunkia sekä rahoittaa koulutusta ja hoitoa. Tahdon, että Turku on Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki, jossa yrityksen perustaminen ja kasvattaminen on helppoa. Tahdon, että opiskelijat jotka tahtovat jäädä Turkuun voivat löytää itselleen töitä kaupungista. Teen töitä sen eteen, että Turku on houkuttelevampi ulkomaalaisille yrityksille ja sijoituksille. Tahdon nähdä vieläkin tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä kaupungin välillä. Näin useammasta hyvästä ideasta syntyy innovaatioita.

Koulutettu ja innovatiivinen Turku
Työ, asuminen, koulutusmahdollisuudet sekä päivähoitopaikat ratkaisevat minne asetumme asumaan. Koulun penkillä valitaan tulevaisuuden suunta, ja Turun tulee panostaa koulutukseen kaikilla asteilla ja molemmilla kotimaisilla kielillä. Tahdon Turun, jossa kaikki lapset saavat maksutonta päivähoitoa. Tahdon, että kaikissa Turun kouluissa on riittävät tilat ilman huonoa sisäilmaa. Tahdon Turkuun vahvan toisen asteen koulutuksen, johon sisältyy niin lukioita kuin ammattikouluja. Tahdon nähdä enemmän panostusta ihmisten hyvinvointiin, jotta voimme taistella opiskelijoiden keskuudessa kasvavaa psyykkistä pahoinvointia vastaan.

Turku, joka on tasa-arvoinen
Jokaista tulisi kohdella tasapuolisesti ja jokaisella tulisi olla samat mahdollisuudet onnistua Turussa. Siksi haluan torjua erottelua ja syrjäytymistä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on yksi suurimmista haasteista tällä hetkellä. Oikeus laadukkaaseen hoitoon omalla äidinkielellään on jokaisen ihmisen perusoikeus. Turku on yksi Suomen monikulttuurisimmista kaupungeista. Näen monikulttuurisuuden rikkautena ja haluan panostaa entistä enemmän hankkeisiin, joiden tavoitteina on vähentää rasismia ja syrjintää yhteiskunnassamme.