Single Blog Title

This is a single blog caption

Työtä, koulutusta, tasa-arvoa

Haastattelu Nytte-verkkolehdessä 11.3.2015

Ida-Schauman

Suomen ruotsalainen kansanpuolue nostaa vaaliohjelmassaan ensisijaiseksi tavoitteekseen uusien työpaikkojen luomisen. Puolueen turkulainen eduskuntavaaliehdokas Ida Schauman haluaa tukea varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja edistää erityisesti Varsinais-Suomen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia. RKP:lle ja Schaumanille tärkeitä teemoja ovat lisäksi koulutus, ulkopolitiikka sekä tasa-arvo.

Suomen ruotsalaiselle kansanpuolueelle tärkein teema lähestyvissä eduskuntavaaleissa on työ.

– Uskoisin, että minun lisäkseni myös muilla puolueen jäsenillä on vahva näkemys siitä, että poliitikot ja valtio eivät luo työpaikkoja, vaan työpaikkojen taustalla ovat yritykset ja yksityinen sektori. Meidän tehtävämme on luoda parhaat edellytykset yrityksille työpaikkojen luomiseen. Näen, että meillä on työmarkkinajärjestelmä, joka sopi hyvin sellaiseen työmaailmaan, jossa ihmiset olivat samassa työpaikassa todella pitkään, esimerkiksi 30 vuotta ennen eläköitymistä. Nykypäivänä ihmiset vaihtavat työpaikkoja usein tai kouluttautuvat uudelleen, minkä lisäksi työttömyys on monesti luonnollinen osa työmarkkinoita.

Schauman nostaa esille Tanskassa käytössä olevan joustoturvamallin.

– Palkkaamisesta ja irtisanomisesta on tehty helpompaa, työttömyysturvan tasoa on nostettu ja koulutukseen on investoitu merkittävästi. Järjestelmä tuo turvaa työntekijöille, mutta samalla yritykset ovat saaneet enemmän joustavuutta. Uskon, että kyseessä olisi hyvä ja tärkeä muutos Suomelle. Toisaalta se olisi myös vaikea muutos, sillä koko järjestelmä pitäisi uusia. Uskon kuitenkin, että sitä kautta saisimme Suomessa uusia työpaikkoja syntymään, Schauman toteaa.

Schaumanin mielestä Suomen on tärkeää panostaa erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

– Suomella on taipumus keskittyä suuriin yrityksiin ja vain yhteen asiaan kerrallaan, kun mielestäni pitäisi keskittyä mieluummin siihen, miten me luomme kaikille parhaat tai mahdollisimman hyvät edellytykset. Tällä hetkellä yli 90 prosenttia kaikista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, mutta samalla heillä on vain noin 28 prosenttia viennistä. Kuitenkin me olemme nyt ja tulemme olemaan viennistä riippuvaisia. Jotta saamme uusia työpaikkoja jatkossakin syntymään, meidän täytyy luoda mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille, Schauman perustelee.

Koulutus on merkittävä teema sekä puolueen että Schaumanin omassa henkilökohtaisessa vaaliohjelmassa.

– Koulutus ja osaaminen on ja tulee olemaan Suomen vahvuus, joten siihen pitää panostaa. Nyt on leikattu paljon koulutuksesta ja mielestäni ensi kaudella ei pidä leikata enää, sillä siinä leikataan myös meidän tulevaisuudestamme ja omista mahdollisuuksistamme menestyä maailmalla, Schauman muistuttaa.

TASAVERTAISUUTTA

Schauman suosii rohkeutta ulkopolitiikassa ja tarvittaessa myös uskallusta sanoa ei. Hänen mielestään Suomella on ollut oikea tapa suhtautua Venäjään Ukraina-kriisin alla.

– Olisi ollut helppoa olla sanktioiden ulkopuolella ja mennä suomettumisen malliin takaisin, koska tilanne vaikuttaa vahvasti meidän talouteemme, mutta olen todella ylpeä tavasta, jolla toimimme. Näytimme Venäjälle ja muulle maailmalle, että meillä on tietyt arvot sekä tietty maailmankatsomus ja pysymme siinä. Niin pitää tulevaisuudessakin olla. Olemme leikanneet kriisinhallinnasta ja rauhanturvaamisesta jo paljon ja koen, että siitä ei saisi leikata enempää. Suomi on ollut todella tärkeä tekijä maailmalla rauhanturvaamisen kautta ja sitä on mielestäni tärkeää jatkaa.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue tunnetaan tasa-arvon kannattajana. Vapaamieliseksi, sosiaaliliberaaliksi feministiksi tunnustautuvan Schaumanin mielestä tasa-arvon lähtökohta on työelämä ja vanhempainvapaa, joka vaikuttaa nuorten naisten asemaan työmarkkinoilla, mutta samalla myös miesten oikeuteen olla kotona lasten kanssa.

– Minä ja RKP olemme 6+6+6-mallin kannalla, mutta samalla ensisijaisen tärkeää olisi nyt se, että kustannukset jaettaisiin tasaisesti. Tasavertaisuus näkyy myös maahanmuuttoasioissa. Raportit kertovat, että Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa ja tulemme tarvitsemaan puolet enemmän maahanmuuttajia täyttääksemme tulevaisuuden avoimet työpaikat, sillä meillä ei tule olemaan tarpeeksi ihmisiä työelämässä suhteessa eläkeläisiin ja lapsiin. Tällä hetkellä on tärkeää panostaa maahanmuuttajien kotoutumiseen. Moni maahanmuuttaja jää heti työmahdollisuuksien ulkopuolelle, vaikka olisi käynyt yliopiston. Ihmisten olisi tärkeää muistaa, että maahanmuuttajat ovat osa meidän yhteiskuntaamme ja valmiita tekemään töitä sekä maksamaan veroja.

MUUTOKSIA VARSINAIS-SUOMELLE

Schauman ja kansanedustaja Stefan Wallin ovat RKP:n Varsinais-Suomen vaalipiirin ainoat eduskuntavaaliehdokkaat.

Schaumanille Varsinais-Suomen asioiden ajaminen ja edistäminen on todella tärkeää. Hänen mukaansa 60-70 prosenttia turkulaisista opiskelijoista haluaisi jäädä valmistumisensa jälkeen Turkuun asumaan, mikäli alueelle saataisiin kasvua ja työpaikkoja.

– Täällä on 30 000 opiskelijaa joka vuosi, joten on helppoa laskea, millainen kehitysmahdollisuus se Turulle olisi, mikäli opiskelijat jäisivät tänne työskentelemään joka vuosi.

Schauman kannattaa tunnin junaa, mutta vaatii konkreettisia muutoksia jo nopeammin.

– Varsinais-Suomella on paljon potentiaalia, mutta me emme jostakin syystä hyödynnä sitä. Turun osalta parhaana esimerkkinä toimii toriparkki. Me jäämme jostakin syystä kiinni asioihin, vaikka pitäisi päästä eteenpäin, jotta alue kehittyisi. Olen välillä ollut hieman turhautunut tähän, sillä kasvumahdollisuuksia olisi vaikka kuinka. Toriparkki on symboli, mutta on täällä muitakin päätöksiä, jotka ovat jääneet roikkumaan. Minä uskon silti Turkuun ja Varsinais-Suomeen. Tekemistä on paljon, mutta niin on myös mahdollisuuksia.

Lue alkuperäinen artikkeli täältä: http://nytte.fi/tyota-koulutusta-tasa-arvoa/