Single Blog Title

This is a single blog caption

Enemmän joustavuutta, lisää työpaikkoja

Näin vaalien alla moni puhuu työmarkkinoiden joustavuudesta. Harva kuitenkin kertoo mitä joustavuudella tarkkaan ottaen tarkoitetaan. Euroopassa Tanska on oiva esimerkki joustavista työmarkkinoista.

Keskeisimmät erot Tanskan ja Suomen työmarkkinoiden välillä liittyvät pääasiassa siihen, että Tanskassa on merkittävästi korkeampi työttömyyskorvaus ja joustavammat työsopimukset.

Työpaikkansa menettänyt tanskalainen saa työttömyyskorvausta, joka vastaa 90 prosenttia tämän palkasta, kun taas Suomessa työttömyyskorvaus on 50-60 prosenttia palkasta (riippuen saajan tuloluokasta).

Tanskassa työvoimatoimistot tukevat työtöntä työnhakijaa ja tälle tarjotaan mahdollisuuksia lisäkouluttautumiseen. Tanskalaiset kokevat vähemmän turvattomuutta, vaikka työehdot ovat joustavammat.

Suomessa yli 90 prosenttia uusista työpaikoista syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pienelle yritykselle työntekijän palkkaaminen voi kuitenkin olla merkittävä riski. Moni yritys onkin ratkaissut työvoimapulansa turvautumalla alihankitaan.

Mitä sitten tarvitaan? Neljä asiaa. Ensinnäkin työttömyysturvaa on uudistettava ja työttömyysetuutta tulisi nostaa Tanskan mallin mukaan. Jotta työn tekeminen olisi aina kannattavaa, tulisi työttömyysturvan olla progressiivinen. Näin esimerkiksi osa-aikatyöllistetyn saisi edelleen osittaista työttömyysturvaa.

Toiseksi tulisi panostaa täydennyskouluttamiseen. Tanskaan verrattuna Suomessa panostetaan vähemmän aikuiskoulutukseen ja jatko- ja täydennyskouluttamiseen. Taloudellisen muutoksen, teknologisen kehityksen ja toimialoilla tapahtuvien nopeiden muutosten johdosta tarvitaan joustavia tapoja täydennyskouluttautumiseen.

Kolmanneksi työehtojen tulisi olla joustavammat. Koeaikaa pidentämällä 6 kuukauteen ja irtisanomisaikaa lyhentämällä, voisi alentaa uuden työntekijän palkkaamisen riskiä. Työttömyysetuuden ollessa korkeampi, ei irtisanominen johtaisi tulojen romahtamiseen, mikä puolestaan vähentäisi turvattomuutta.

Neljänneksi tulisi ratkaista työmarkkinoiden yhteensovittamisongelma. Suomessa on yli 300 000 työtöntä ja 60 000 avointa työpaikkaa. Tämä on rakenteellinen ongelma, joka osoittaa että työantajat ja työttömät eivät löydä toisiaan. Näiden yhteensovittamista tulisi tehostaa työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Taloudellisen kriisin ratkaisemiseksi tarvitsemme lisää työpaikkoja. Työmarkkinat ovat muuttuneet ja siksi järjestelmiäkin on muutettava. On aktiivisen ja kannustavan työmarkkinapolitiikan aika. Joustavuutta parantamalla luodaan lisää työpaikkoja.

 

Flex på finska final