Single Blog Title

This is a single blog caption

Vårt nyårslöfte

Optimism och mängder av nya möjligheter. Det förknippar många av oss med ett nytt år. För mig är nyår är lite som känslan efter att det precis har regnat och allt dis och damm är borta.  Den senaste veckan har nyhetsflödet varit fyllt av texter om nyårslöften. Löftena är ett fint uttryck för människans vilja att ständigt utvecklas och förändras.

 

Samtidigt är nyårslöften en påminnelse om de utmaningar som finns i samhället. Vår möjlighet att göra löften och välja en ny väg är inte endast knutet till vår egen vilja utan också till yttre omständigheter. Trots att Finland är ett av de mest jämlika länderna i världen, påverkar faktorer som socioekonomisk bakgrund, inkomst, kön och etnicitet fortsättningsvis var och en av oss. Därför behövs politik som gör det möjligt för alla, oberoende av livssituation, att kunna förverkliga sig själva. Tyvärr är det inte fallet just nu, snarare tvärtom.

 

Att vara ung i dagens Finland innebär på många håll mindre stöd än tidigare. Det har skurits ner i såväl uppsökande ungdomsarbete som i elevassistenter. I många fall kan en ungdomsarbetare eller elevassistent vara helt avgörande för om en ung är en del av samhället eller utanför. Den reform av gymnasier och yrkesskolor som regeringen tänker genomföra kommer att innebära längre skolväg och för vissa en flytt hemifrån. Då blir stöd och uppmuntran ännu viktigare för de som inte mår bra.

 

I framtiden kommer det också att kosta om man vill studera. Just nu förbereder regeringen en reform av studiestödet med nedskärningar på hundratals miljoner. Den kommer sannolikt att leda till att studiestödet minskar och lånedelen ökar. För unga från familjer utan högskoleexamen kan ett stort lån bli en tröskel för att studera. De som ändå väljer att studera kommer att göra det i högskolor med mindre resurser och möjligheter att hålla en hög kvalité.

 

Att vara arbetslös i dagens Finland innebär sämre möjligheter att till exempel byta karriär än det gör i Danmark. Att vara arbetslös i Finland innebär en ständig kamp med byråkrati. Väldigt få har möjlighet att få vägledning om nya vägar i karriären –  framför allt efter att regeringen skar ner arbets- och näringsbyråernas resurser. Många väljer att stanna hemma istället för att ta emot ett snuttjobb eftersom de får mera i handen om de gör det. Då undviker man dessutom papperskriget då man ska söka stöd på nytt.

 

Regeringens utbildnings- och arbetsmarknadspolitik försvagar jämlikheten i Finland. Svensk Ungdom kommer att fortsätta jobba för ett samhälle där alla kan byta riktning. Vi kommer att fortsätta jobba för att bevara världens bästa skola, för ett Finland som tar hand om de som behöver hjälp och för att alla som vill och kan får ett jobb.

 

Det är vårt nyårslöfte till er.